fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca zdalna nie wyklucza wypadków - jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?

wypadek w pracy zdalnej
Adobe Stock
To, że pracownik został poszkodowany przy wykonywaniu swojej pracy na odległość, również w czasie odbywania kwarantanny, nie zmienia obowiązków, jakie ciążą w tej sytuacji na pracodawcy.

Kodeks pracy nie zawiera uregulowań dotyczących pracy zdalnej. Przewiduje jedynie pracę, która może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (telepraca). Jednak telepraca nie znalazła szerokiego zastosowania ze względu na konieczność spełnienia wielu wymogów formalnych (m.in. konieczność zawarcia porozumienia między pracodawcą a zakładową organizacją związkową). Pracodawcy unikali stosowania przepisów o telepracy, wprowadzając pracę zdalną do regulacji wewnątrzzakładowych. W ten sposób stosowali pracę zdalną w praktyce, mimo braku regulacji kodeksowych.

Do szerszego zastosowania praca zdalna weszła dopiero po uchwaleniu ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU poz. 1842 ze zm.; dalej: specustawa).

Czytaj też: Koronawiru...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA