fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Tarcza antykryzysowa: tylko badania okresowe pracowników poczekają na koniec epidemii

Fotorzepa, Krzysztof Lokaj
Obowiązek wykonania badań okresowych został zawieszony. Badania wstępne i kontrolne może zaś przeprowadzić każdy lekarz, korzystając z komputera lub telefonu.

W czasie trwania stanu epidemii zawieszone są okresowe badania lekarskie pracowników, przeprowadzane w oparciu o art. 229 kp oraz obowiązki:

a) wystawiania skierowań na badania okresowe,

b) zapewnienia badań okresowych pracownikom zatrudnionym w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających:

- po zaprzestaniu pracy w kontakcie z nimi oraz

- po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

Zawieszenie nie obejmuje badań wstępnych i kontrolnych ani pozostałych badań przeprowadzanych na podstawie przepisów szczególnych (z wyjątkami dotyczącymi kierowców oraz maszynistów). Zmienia się jednak tryb ich przeprowadzania.

Badania wstępne i kontrolne może przeprowadzić inny lekarz niż lekarz medycyny pracy. Ponadto może je wykonać i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Takie orzeczenie należy dołączyć do akt osobowych pracowników (część A – wstępne, B – kontrolne). Straci ono moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Pracodawca będzie więc musiał ponownie skierować pracownika na badania (wstępne lub kontrolne), a pracownik będzie musiał stawić się w placówce, aby je przeprowadzić. Ponowne skierowanie należy wydać jak najszybciej, aby pracownik wykonał badania w ciągu 30 dni od odwołania stanu epidemii.

Orzeczenia lekarskie wydane przed epidemią w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., będą ważne do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Pracownik będzie więc musiał je wykonać w ciągu 60 dni po odwołaniu stanu epidemii. W razie niewykonania badań wstępnych czy kontrolnych pracodawca nadal nie może dopuścić pracownika do pracy.

Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich lub badań psychologicznych wymagają posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego, a ważność orzeczenia upłynęła po 7 marca br., to takie orzeczenie zachowa ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Od dnia ogłoszenia stanu epidemii zawieszony został obowiązek przeprowadzania badań okresowych i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy (zarobkowy i niezarobkowy) oraz maszynistów.

Tarcza antykryzysowa - poradnik prawny

Zdaniem autorki

Katarzyna Wilczyk, radca prawny w kancelarii Raczkowski sp.k.

Po odwołaniu stanu epidemii strony stosunku pracy będą zobowiązane wykonać wszystkie zawieszone obowiązki niezwłocznie, nie później niż w ciągu 60 dni. Pracodawca powinien wystawić skierowanie na badania okresowe, a pracownik natychmiast udać się do właściwej placówki w celu ich przeprowadzenia i dostarczyć pracodawcy orzeczenie lekarskie. Przepisy dotyczące badań profilaktycznych mają obowiązywać z mocą wsteczną od 8 marca 2020 r.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA