fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Koronawirus: przestój nie wydłuży trwających umów o pracę

123RF
Jeśli okres, na który zawarto umowę o pracę, kończy się w czasie zamknięcia firmy związanego z koronawirusem, umowa rozwiąże się w przewidzianym terminie.

- Od kilku dni firma, w której pracuję, jest właściwie zamknięta w związku z koronawirusem. Nie przyjmujemy klientów, stąd większość pracowników nie pracuje, jest na przestoju. Za kilka dni kończy się moja umowa o pracę zawarta na okres próbny. Czy w związku z tą szczególną sytuacją mogę liczyć na przedłużenie umowy? – pyta czytelnik.

Nie. Umowa zakończy się z dniem upływu ustalonego w niej terminu. Oczywiście strony mogą zawrzeć kolejną umowę o pracę. Może to być umowa na czas określony lub nieokreślony, a próbna tylko wówczas, gdyby pracownik miał wykonywać pracę inną rodzajowo. Nie wprowadzono żadnych szczególnych regulacji dotyczących trwających umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.

Istotą umów terminowych, w tym umowy na okres próbny, jest ich zakończenie z upływem terminu określonego w umowie. Przepisy prawa pracy zawierają szczególne rozwiązanie przewidujące automatyczne przedłużanie tych umów, ale dotyczą one sytuacji ciąży. Nie istnieją przepisy wskazujące na przedłużanie tych umów w związku z ogłoszoną epidemią itp.

Czytaj także:

Umowę na okres próbny można zawrzeć na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli w umowie wskaże się dłuższy okres jej obowiązywania, takie postanowienie będzie nieważne. Mocą art. 18 § 2 kodeksu pracy okres ten zostanie skrócony do trzech miesięcy. Umowa zakończy się z upływem ostatniego dnia jej trwania.

Przykład:

Umowa została zawarta 15 stycznia na trzy miesiące. Ostatnim dniem zatrudnienia na jej podstawie jest 14 kwietnia. Zatrudnienie kończy się przy tym z końcem, a nie z początkiem tego dnia.

Okres przestoju nie wydłuża trwających umów o pracę, niezależnie od tego, z jakiego powodu występuje.

Czytelnik nie ma również roszczenia o zawarcie kolejnej umowy o pracę. Strony mogą podpisać następną umowę, ale nie muszą. Okres przestoju formalnie nie stoi temu na przeszkodzie. Przy czym ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem byłoby możliwe w tej sytuacji tylko wtedy, gdyby pracownik miał zostać zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy. Najpewniej byłaby to więc umowa na czas określony lub na czas nieokreślony.

Autor jest prawnikiem

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA