fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prywatność sygnalisty pod ochroną

Adobe Stock
Podmiot otrzymujący zgłoszenie o naruszeniach w organizacji nie powinien zbierać danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrzenia sprawy. Do sygnalistów stosuje się przepisy RODO, nawet przy dopuszczeniu anonimów.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii wprowadza szeroką ochronę sygnalistów (dalej: dyrektywa). Jak wskazuje w swoich motywach, osoby pracujące dla organizacji publicznej lub prywatnej lub utrzymujące kontakt z taką organizacją w związku ze swoją działalnością zawodową niejednokrotnie jako pierwsze dowiadują się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego, do jakich dochodzi w tym kontekście. osoby takie, zgłaszając naruszenia prawa, działają jako „sygnaliści" i tym samym odgrywają kluczowa? role? w ujawnianiu naruszeń i zapobieganiu im oraz w ochronie dobra społecznego. Potencjalni sygnaliści często jednak rezygnują ze zgłaszania zastrzeżeń lub podejrzeń z obawy przed działaniami odwetowymi. W związku z tym w coraz większym stopniu uznaje się – zarówno na poziomie unijnym, jak i międzynarodowym – znaczenie zapewnienia zrównoważonej i skutecznej ochrony sygnalistów (motyw...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA