fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Czy zakaz handlu w niedzielę obejmuje zatrudnienie zleceniobiorcy do obsługi stoiska na jarmarku?

Fotorzepa/Piotr Wittman
Ustawowy zakaz pracy w handlu nie obowiązuje placówek handlowych organizowanych na potrzeby festynów, jarmarków, a także imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo rekreacyjnych.

- Czy wprowadzenie zakazu pracy w sklepach w niedziele wyłącza możliwość zatrudniania w te dni zleceniobiorcy na stoisku umieszczonym na jarmarku? – pyta czytelnik.

Nie. Co prawda zatrudnianie zleceniobiorców w handlu w niedziele również jest objęte zakazem, ale w tym konkretnym przypadku będzie on wyłączony. Wykonywanie takiej pracy będzie możliwe w każdą niedzielę oraz święto nie tylko przez zleceniobiorców, ale również pracowników.

Zakres zakazu

Ograniczenia dotyczące pracy w niedziele i święta w handlu, wynikające z ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (DzU poz. 305) dotyczą placówek handlowych. Za taką placówkę należy uznać obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownię, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu – jeżeli w takiej placówce pracę wykonują pracownicy lub zatrudnieni.

Ustawa wprowadza zakaz:

1) handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem,

2) powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem

w niedziele i święta, jak również po godz. 14.00 w Wigilię Bożego Narodzenia (24 grudnia) oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Zakaz dotyczy zarówno zlecania w te dni pracy w handlu pracownikom, jak i zatrudnionym. Zgodnie zaś z ustawową definicją „zatrudnionym" jest osoba fizyczna, wykonująca w placówce handlowej pracę na podstawie umów prawa cywilnego, a także osoba skierowana do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego, zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zatem zleceniobiorca również objęty jest tym zakazem.

Istotny wyjątek

Ustawa zawiera jednak liczne wyłączenia spod zakazu. Jedno z nich wprost znajdzie zastosowanie do sytuacji wskazanej przez czytelnika. Zakaz nie obowiązuje bowiem w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo rekreacyjnych – także wtedy, gdy są one zlokalizowane w halach targowych. Czytelnik może zatem zatrudniać w niedziele na stoiskach zarówno zleceniobiorców, jak i pracowników. ?

—Marek Rotkiewicz, prawnik

Coraz mniej handlowych dni

Docelowo zakaz pracy w handlu w niedziele i święta nie będzie obowiązywał w:

1) kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

2) niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

3) ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu,

chyba że w te dni będzie przypadać święto.

Na podstawie przepisów przejściowych, zakaz nie będzie obowiązywał w pełni w 2018 i 2019 r.:

- od 1 marca do 31 grudnia 2018 r. zakaz nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego,

- w 2019 r. zakaz nie będzie obowiązywał w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA