fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy dopuszczalna kontrola korespondencji pracownika?

AdobeStock
- Czy pracodawca ma możliwość odczytywania wiadomości wysyłanych pomiędzy pracownikami na utworzonym przez niego wewnętrznym forum pracowniczym?

W przedstawionym stanie faktycznym konieczne jest porównanie dwóch przenikających się płaszczyzn, tj. prawa pracownika do tajemnicy korespondencji oraz prawa pracodawcy do kontroli sposobu wykonywania przez pracownika pracy, w tym właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

Prawo do tajemnicy korespondencji wynika już z samej Konstytucji RP, gdzie w art. 49 zapewniono wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Tajemnica korespondencji wymieniona jest również wśród dóbr osobistych człowieka, opisanych w art. 23 Kodeksu cywilnego. Warto zaznaczyć, że także Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, której sygnatariuszem jest Polska, w art. 8 przewiduje ochronę korespondencji.

Czytaj także:

Jaki zakres kontroli korespondencji pracownika

Powyższe unormowania pozwalają na sformułowanie zasady, zgodnie z którą wszelka korespondencja prowadzona przez pracowników chroniona jest przed wglądem osób trzecich, w tym także pra...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA