fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

TSUE: pracownice w ciąży mogą być zwolnione ze względu na zwolnienie grupowe

Adobe Stock
Dyrektywa 92/85 nie stoi na przeszkodzie przepisom krajowym pozwalającym na zwolnienie pracownicy w ciąży ze względu na zwolnienie grupowe - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Stan faktyczny

W styczniu 2013 r. hiszpańska spółka Bankia rozpoczęła konsultacje z przedstawicielami pracowników w celu przeprowadzenia zwolnienia grupowego. W ich rezultacie zawarto porozumienie określające kryteria, jakie należy stosować w celu wybrania pracowników, którzy zostaną zwolnieni, oraz kryteria ustalające pierwszeństwo zachowania zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

W listopada Bankia doręczyła pracownicy, będącej wówczas w ciąży, wypowiedzenie zgodnie z porozumieniem zawartym w ramach specjalnej grupy negocjacyjnej. W piśmie tym wskazano w szczególności, że w konkretnym przypadku prowincji, w której owa pracownica pracowała, konieczne jest dokonanie znacznej redukcji zatrudnienia oraz że z postępowania w sprawie oceny przeprowadzonej w ramach przedsiębiorstwa w okresie konsultacji wynika, że pracownica ta uzyskała jedną z najniższych ocen w prowincji.

Kobieta postanowiła wystąpić na drogę sądową. W pierwszej instancji przegrała, ale odwołała się do Sądu Najwyższego Katalonii. Ten zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o dokonanie wykładni ustanowionego w dyrektywie 92/85 (w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży) zakazu zwalniania pracownic w ciąży, w kontekście procedury zwolnienia grupowego w rozumieniu dyrektywy 98/59 w sprawie zwolnień grupowych.

Dyrektywa 92/85 zakazuje zwalniania pracownic w okresie od początku ciąży do końca urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą szczególne przyczyny, niezwiązane z ich stanem, dopuszczone w prawie krajowym lub praktyce.

Wyrok TSUE

W ogłoszonym w czwartek wyroku  Trybunał orzekł, że dyrektywa 92/85 nie stoi na przeszkodzie przepisom krajowym pozwalającym na zwolnienie pracownicy w ciąży ze względu na zwolnienie grupowe.

TSUE przypomniał, że decyzja o zwolnieniu z pracy podjęta z przyczyn związanych głównie ze stanem zainteresowanej jest niezgodna z ustanowionym w tej dyrektywie zakazem zwolnienia. Natomiast decyzja o zwolnieniu z pracy podjęta w okresie od początku ciąży do końca urlopu macierzyńskiego z przyczyn niezwiązanych ze stanem pracownicy nie jest niezgodna z dyrektywą 92/85, jeśli pracodawca przedstawił na piśmie należycie uzasadnione powody zwolnienia, a zwolnienie zainteresowanej jest dopuszczone w prawie krajowym lub praktyce krajowej danego państwa członkowskiego.

- Z powyższego wynika, że powody niezwiązane z pracownikiem, dla których dokonuje się zwolnień grupowych w rozumieniu dyrektywy 98/59, wchodzą w zakres szczególnych przyczyn niezwiązanych ze stanem pracownic w rozumieniu dyrektywy 92/85 - wskazano w uzasadnieniu.

Wyrok w sprawie C-103/16 Jessica Porras Guisado/Bankia S.A., Fondo de Garantía Salarial i in.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA