fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Zmiany grafiku pracy w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę

123RF
To ostatni moment, aby rozważyć potrzebę zmian systemu czy rozkładu czasu pracy pracowników w związku z wchodzącym zakazem pracy w handlu w niedziele i święta. Nie da się ich bowiem wprowadzić z dnia na dzień.

1 marca br. wchodzi w życie ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (DzU poz. 305). Zakazuje ona handlu i wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta. Wprowadza również zakaz powierzania w niedziele i święta wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem pracownikom, pracownikom tymczasowym oraz osobom świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, a także nieodpłatnie. Ustawa przewiduje jednak długą listę wyjątków od zakazu handlu.

Dłuższe soboty i poniedziałki

Wielu przedsiębiorców, którzy nie będą mogli skorzystać z ustawowych wyjątków, zapowiedziało już, że w związku z zakazem pracy w handlu w niedziele będzie wydłużać godziny otwarcia sklepów w soboty. Niektórzy planują poniedziałkowy dzień pracy w placówce zaczynać wcześniej niż dotychczas, żeby zapewnić świeży towar na półkach sklepowych.

Będzie to wymagało dostosowania organizacji czasu pracy pracowników do nowych realiów, w szczególności zmiany indywidualnych grafików. Zasadniczo jednak pracodawca może dokonać zmian w już ustalonych grafikach jedynie wówczas, jeśli regulacje wewnętrzne przewidują taką możliwość.

Zmiana systemu

W poszczególnych przypadkach konieczna może się okazać również zmiana dotychczas stosowanych systemów czasu pracy. Wielu przedsiębiorców może przejść na system ruchomego czasu pracy, co pozwala przewidzieć różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z rozkładem są dla pracowników dniami pracy. W takim przypadku ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych i samo w sobie nie powoduje obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

Korzystnym dla pracodawców rozwiązaniem może się również okazać zastosowanie równoważnego systemu czasu pracy, który zasadniczo pozwala na wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, jak również wydłużenie okresów rozliczeniowych.

Koniecznie z wyprzedzeniem

Chociaż pierwsza niedziela wolna od handlu przypada 11 marca 2018 r., warto już teraz przyjrzeć się wewnętrznym regulacjom dotyczącym czasu pracy. Wprowadzenie zmian w zakresie systemów i rozkładów czasu pracy jest bowiem dość czasochłonne. Jeśli u pracodawcy działają organizacje związkowe, konieczne może okazać się podjęcie rokowań z takimi organizacjami.

Przykładowo, system ruchomego czasu pracy, jak również wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy albo w porozumieniu z  zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli u pracodawcy nie działają związki, konieczne jest zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników w tym zakresie. Pracodawca ma przy tym obowiązek przekazać kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Pozostałe zmiany w zakresie systemów i rozkładów czasu pracy wymagają zasadniczo modyfikacji w obowiązujących układach zbiorowych pracy albo w regulaminach pracy, bądź też dokonania stosownego obwieszczenia w przypadku pracodawców nieobjętych układem zbiorowym pracy lub regulaminem pracy.

Obowiązujące dopiero po dwóch tygodniach

Warto przy tym wskazać, że zmiany do regulaminu pracy wchodzą w życie dopiero po upływie dwóch tygodni od podania ich do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Czasu na dokonanie zmian pozostało więc niewiele.

—Agnieszka Godusławska jest adwokatem, kancelaria Wardyński i Wspólnicy

—Agnieszka Lisiecka jest adwokatem, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA