fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Za pracę w niedzielę należy się cały dzień wolny

123rf.com
Pracownik wezwany do firmy w niedzielę ma prawo do całego dnia wolnego od obowiązków służbowych, nawet jeśli przepracował wtedy tylko godzinę.

Zatrudniam pracownika na cały etat za minimalne wynagrodzenie. Wykonuje on pracę od poniedziałku do piątku. Czy z tytułu świadczonej przez niego pracy w niedzielę 7 lutego br. przez 4 godziny muszę mu udzielić tyle samo czasu wolnego? Praca w niedzielę była zgodna z unormowaniami kodeksu pracy; nie była wcześniej zaplanowana – pyta czytelnik.

Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uważa się tę wykonywaną między godz. 6 w tym dniu a 6 w następnym dniu, chyba że w zakładzie ustalono inną godzinę (art. 1519 k.p.).

Etatowcowi świadczącemu obowiązki służbowe w niedzielę, gdy nie jest on zatrudniony w systemie weekendowym (w którym pracę wykonuje się wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta), pracodawca ma obowiązek zapewnić inny dzień wolny od pracy. W zamian za pracę w niedzielę wolne powinno przypaść w okresie sześciu dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Tak stanowi art. 15111 § 1 pkt 1 k.p.

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie wolnego w tym terminie, podwładnemu należy udzielić dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego. W razie braku również tej możliwości pracownikowi przysługuje – oprócz normalnej pensji – dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. pensji za każdą godzinę pracy w niedzielę. Wynika to z art. 15111 § 2 k.p. w zw. z art. 1511 § 1 pkt 1 k.p.

Pracownikom wykonującym zadania służbowe w niedziele pracodawca ma obowiązek zapewnić wolne w ten dzień co najmniej raz na cztery tygodnie. Nie dotyczy to osób zatrudnionych w systemie czasu obejmującym tylko piątki, soboty, niedziele i święta (art. 15112 k.p.).

W opisanym stanie faktycznym w zamian za czterogodzinną pracę świadczoną w niedzielę 7 lutego czytelnik ma obowiązek udzielić pracownikowi całego dnia wolnego w ciągu sześciu dni kalendarzowych następujących po tej niedzieli. Jeśli się to nie uda i nie będzie to też możliwe do końca okresu rozliczeniowego, pracownik nabędzie prawo do wynagrodzenia za pracę 7 lutego (w pełnej wysokości, a nie stosownie do liczby przepracowanych godzin) oraz dodatku do pensji w wysokości 100 proc. uposażenia za pracę za każdą z czterech godzin wykonywania obowiązków.

—Anna Borysewicz, adwokat

podstawa prawna: art. 144, art. 1511 § 1 pkt 1, art. 1519, art. 15111 § 1 pkt 1, § 2 i § 4 oraz art. 15112 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1502 ze zm.)

Pięć ważnych zasad

Zatrudniając pracowników w niedzielę, należy pamiętać, że:

1) w świetle art. 15111 § 4 k.p. do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę,

2) pracownicy zatrudnieni w systemie pracy weekendowej obejmującym piątki, soboty, niedziele i święta nie otrzymują dodatku za pracę w niedziele i święta,

3) zarówno w przypadku pracy świadczonej w niedziele, jak i święta pracodawca ma obowiązek udzielić wolnego niezależnie od wystąpienia przez etatowca z wnioskiem w tej sprawie,

4) udzielenie dnia wolnego jest niezależne od liczby godzin przepracowanych w niedzielę bądź święto (uchwała Sądu Najwyższego z 4 czerwca 1982 r., III PZP 17/82),

5) w razie nieudzielenia przez pracodawcę w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy w zamian za dozwoloną pracę w nadgodzinach, która była świadczona w niedzielę lub święto, pracownikowi – oprócz normalnego wynagrodzenia – przysługują za każdą godzinę takiej pracy dwa dodatki, tj. ten za pracę w niedzielę bądź święto (art. 15111 § 2–3 k.p.) oraz za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 1511 § 2 k.p.). Wyeksponować jednak trzeba, że w doktrynie prezentowany jest także odmienny pogląd. Jego zwolennicy powołują się na treść uchwały SN z 15 lutego 2006 r. (II PZP 11/05), w świetle której w opisanej sytuacji pracownikowi należałby się tylko jeden dodatek, tj. ten za pracę w niedzielę bądź święto (art. 15111 § 2–3 k.p.).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA