fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce już łatwiejsze

123RF
Od dziś pracownikom spoza UE łatwiej będzie znaleźć zatrudnienie w Polsce, ale rząd może ograniczyć migrację.

Od 12 lutego 2018 r. zmieniają się zasady uzyskiwania zgody na legalny pobyt i pracę w Polsce. Z najnowszych danych Urzędu do spraw Cudzoziemców wynika, że w zeszłym roku aż 192 tys. osób spoza UE starało się w Polsce o zgodę na legalizację pobytu. Najczęściej w Polsce chcieli zamieszkać obywatele Ukrainy, którzy złożyli 125 tys. wniosków, a także: Białorusini (9,5 tys.), Hindusi (8 tys.), Wietnamczycy (6,4 tys.) oraz Chińczycy (6 tys.).

Wchodząca w poniedziałek w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach umożliwi przede wszystkim cudzoziemcom uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa spoza Unii Europejskiej. Dopuszczalny okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wynosić będzie trzy lata, jeśli chodzi o pracowników kadry kierowniczej i specjalistów, a w przypadku pracowników odbywających staż przeniesienie będzie możliwe tylko na rok.

Oprócz tego zagranicznym studentom i absolwentom łatwiej będzie podejmować legalnie zatrudnienie w Polsce. Z przepisów zniknął bowiem wymóg udowodnienia przez taką osobę, że ma stałe źródło dochodu w Polsce.

Dobra dla przedsiębiorców informacja jest taka, że minister spraw wewnętrznych będzie mógł wydać także rozporządzenie zawierające listę zawodów pożądanych w Polsce. Przedsiębiorcy szukający takiego pracownika poza granicami kraju nie będą musieli przechodzić przez skomplikowaną procedurę tzw. testu rynku pracy.

Nowela przewiduje też kilka zmian krytykowanych przez biznes. Przedsiębiorcy najbardziej obawiają się możliwości ustanowienia w rozporządzeniu limitów zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, jakie będą mogły być udzielone cudzoziemcom w danym roku kalendarzowym. Limity te będą mogły obejmować poszczególne województwa, zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Rząd broni tego zapisu, zapewniając, że przy określaniu limitów będzie się uwzględniać potrzeby rynku pracy, bezpieczeństwo państwa oraz zasadę komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich.

Kolejną zmianą ograniczającą dostęp do naszego rynku pracy, jest wprowadzenie dla cudzoziemców starających się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce. Będą oni musieli wykazać się znajomością języka polskiego przynajmniej na poziomie B1 (stopień średnio zaawansowany). Obecnie nasze przepisy nie przewidują takiego obowiązku.

podstawa prawna: ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach DzU z 12 stycznia 2018 r., poz. 107

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA