fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Umorzenie postępowania karnego a powrót pracownika na etat

123RF
Pracodawca powinien ponownie zatrudnić osobę, wobec której sąd umorzył postępowanie karne z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu, o ile zgłosi się ona do firmy w odpowiednim czasie.

- Umowa z pracownikiem wygasła po tym, jak przebywał w areszcie dłużej niż 3 miesiące. Zgłosił swój powrót do pracy i przedłożył prawomocne orzeczenie o umorzeniu wobec niego postępowania karnego z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu. Pracodawca (sp. z o.o.) uważa jednak, że reaktywacja jego stosunku pracy negatywnie wpłynęłaby na wizerunek spółki. Chcemy odmówić dalszej z nim współpracy. Co możemy zrobić? – pyta czytelnik.

To zależy od okoliczności. Rozważmy klika opcji.

WARIANT I. Były pracownik przedłożył orzeczenie sądu w ciągu 7 dni od daty jego uprawomocnienia się.

Pracodawca ma w tej sytuacji obowiązek dopuścić podwładnego do pracy i to od dnia zgłoszenia przez niego gotowości podjęcia zadań służbowych.

Wygaśnięcie stosunku pracy z powodu tymczasowego aresztowania nie zamyka pracownikowi drogi do odzyskania etatu. Jest to możliwe, gdy zapadł wobec niego wyrok uniewinniający (od zarzutu stanowiącego podstawę postępowania karnego, w związku z którym był tymczasowo aresztowany) albo postępowanie karne zostało umorzone (bezwzględnie, a nie tylko warunkowo i nie z powodu przedawnienia lub amnestii). Pracownik musi jednak zgłosić swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie karne (art. 66 § 2-3 k.p.). Zgłoszenie nie wymaga przy tym zachowania szczególnej formy. Gdyby zaszły przesłanki wykluczające niezwłoczne przystąpienie byłego pracownika do zadań (po zgłoszeniu gotowości do pracy), powinien od podjąć obowiązki bezpośrednio po ustaniu tych przeszkód.

Odmowa przywrócenia do pracy może skutkować wystąpieniem przez podwładnego do sądu pracy z żądaniem przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowania w wysokości przysługującej w razie bezprawnego rozwiązania przez pracodawcę umowy w trybie natychmiastowym (art. 56-61 k.p. w zw. z art. 67 k.p.).

WARIANT II. Były pracownik przedłożył orzeczenie sądu po upływie 7 dni od daty jego uprawomocnienia się:

A. przekroczenie terminu nastąpiło z winy ex-pracownika

Pracodawca może, ale nie musi, przywrócić byłego etatowca do pracy. Jeżeli jednak ponownie go zatrudni, to tę sytuację należy traktować tak, jakby pracownik dochował warunku określonego w art. 66 § 2 k.p. w zw. z art. 48 § 1 k.p., tj. zgłoszenia gotowości niezwłocznego podjęcia zadań w ciągu 7 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia o umorzeniu postępowania karnego,

B. przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od ex-etatowca

Pracodawca powinien przywrócić tę osobę do pracy. W przeciwnym wypadku naraża się na proces opisany w wariancie I.

W razie ewentualnego sporu, to na pracowniku będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że nie zawinił w przekroczeniu terminu zgłoszenia gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, oraz że w ogóle zgłosił tę gotowość (art. 6 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). ?

Anna Borysewicz, adwokat

Autorka pomija w tym artykule kwestie związane ze stanem gotowości do podjęcia obowiązków służbowych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA