fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i wynagrodzenie urlopowego

123RF
Podstawową kwestią przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jak i wynagrodzenia urlopowego, jest ustalenie, które ze świadczeń ze stosunku pracy należy uwzględniać.

Przepis § 6 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop z 8 stycznia 1997 r. (DzU nr 2, poz. 14) w związku z § 14 rozporządzenia wskazuje enumeratywnie, jakie wypłaty należne pracownikowi nie są uwzględniane przy naliczaniu ekwiwalentu pieniężnego (jak i wynagrodzenia urlopowego). W wyroku z 22 września 2000 r. (sygn. I PKN 33/00) Sąd Najwyższy stwierdził, że w omawianym stanie faktycznym składnikiem takim nie jest świadczenie nazywane w umowie o pracę premią i wpłacane co pewien czas za okresy zróżnicowane co do ich długości. Sąd orzekł, że premia wypłacana co pewien czas za okresy o zróżnicowanej długości jest świadczeniem periodycznym. Periodyczność polega na tym, że wypłaty dokonywane są co pewien czas za wykonywanie pewnego typu zadań, przy czym nie muszą one mieć charakteru regularnego, a długość okresu, za które się j...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA