fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Apelacja po zmianach w KPC: rozprawa tylko na życzenie

Adobe Stock
Aby wnieść zażalenie od postanowienia sądu, pracodawca musi zapłacić za wydanie mu uzasadnienia. Zwykle takie zażalenie rozpatrzy ten sam sąd, tylko w innym składzie.

Zamiast zażalenia do sądu wyższej instancji zażalenie poziome do innego składu, apelacja rozpoznawana na posiedzeniu niejawnym i usuwanie braków przez sąd II instancji – tak w skrócie wygląda postępowanie odwoławcze pod rządami przepisów, które obowiązują od 7 listopada 2019 r. Uległo ono jeszcze większej reorganizacji, niż omawiane wcześniej reguły procedowania przed sądami I instancji.

Do tego samego sądu...

Zacznijmy od postępowania zażaleniowego, gdzie zmiany są najdalej idące. Strony i pełnomocnicy są przyzwyczajeni do istniejącego od dziesięcioleci systemu zaskarżania orzeczeń wpadkowych, czyli postanowień wydawanych w toku postępowania (dotyczących np. zawieszenia postępowania czy wynagrodzenia za opinię biegłego) lub kończących je w sposób formalny (np. postanowienia na odrzucenie pozwu, umorzenie postępowania). Sprowadzał się on najczęściej do tego, że sąd wydawał postanowienie, które było doręczane od razu z uzasadnieniem i od tego orzeczenia możn...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA