fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mobing - przykłady negatywnych zachowań

Adobe Stock
Zachowania mobbingowe powinna cechować m.in. długotrwałość nękania lub zastraszania pracownika. Duża intensywność i uporczywość takich zachowań może skłaniać do uznania za długotrwały okresu krótszego niż w przypadku mniejszego ich nasilenia.

Wśród orzeczeń związanych z mobbingiem istotny jest m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2007 r. (I PK 176/07). Sąd Najwyższy wyjaśnił w nim, jakie zachowania mogą składać się na zjawisko mobbingu i wskazał, w jaki sposób należy prawidłowo rozumieć długotrwałość i uporczywość nękania lub zastraszania pracownika, stanowiące przesłanki mobbingu.

Roszczenie o zadośćuczynienie

Pracownica sekretariatu na podstawie art. 943 § 3 kodeksu pracy wystąpiła o zasądzenie na jej rzecz zadośćuczynienia pieniężnego w wysokości 29 000 zł (wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu) za krzywdę – wywołanie rozstroju zdrowia – wskutek stosowania mobbingu przez pracodawcę. Sprawcą mobbingu była prezes zarządu pozwanej spółki.

Czytaj też: Nawet krótki okres nękania bywa mobbingiem - wyrok Sądu Najwyższego

Choć pracownica była ofiarą mobbingu, nie zrezygnowała z pracy. To pracodawca rozwiązał z nią umowę o pracę za wypowiedzeniem....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA