fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Czy inspekcja pracy może odmówić wszczęcia postępowania w sprawie niezapewnienia odpowiednich warunków pracy

Kontrola w firmie
Kontrola w firmie
AdobeStock
Choć kontrola w banku nie wykazała nieprawidłowego funkcjonowania klimatyzacji, inspekcja sanitarna nie mogła odmówić wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

O wszczęcie postępowania w sprawie niezapewnienia odpowiednich warunków pracy na zajmowanych stanowiskach i spowodowania wskutek tego rozstroju zdrowia wystąpiła do powiatowego inspektora sanitarnego była pracownica banku. Podała, że przez siedem lat zajmowała stanowiska dyrektorskie. Cały czas pracowała w małym pomieszczeniu, wydzielonym z dużej sali dla klientów. Niezależnie od klimatyzacji ogólnej miało ono własną klimatyzację. Instalacja chłodnicza była jednak przeznaczona do obsługi powierzchni co najmniej kilkakrotnie większej. Często się psuła.

Kontrola inspekcji sanitarnej nie wykazała jednak nieprawidłowości. Z dokumentów przedłożonych przez bank wynikało, że w budynku systematycznie przeprowadzano przeglądy techniczne instalacji, a usterki usuwano na bieżąco. Zajmowały się tym specjalistyczne firmy. Również lekarskie badania okresowe wykonywane w czasie zatrudnienia byłej dyrektor nie stwierdzały przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanych stanowiskach.

Powiatowy inspektor sanitarny odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie niezapewnienia przez bank odpowiednich warunków pracy. Utrzymując odmowę w mocy, wojewódzki inspektor sanitarny dodał, że skoro kontrola nie potwierdziła stawianych zarzutów, powiatowy inspektor sanitarny nie miał podstaw do wszczęcia postępowania zmierzającego do usunięcia nieprawidłowości.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi urzędniczka zarzuciła, że oba postanowienia wydano wyłącznie na podstawie dokumentów dotyczących przeglądów klimatyzacji oraz regulaminu banku. Nie uwzględniono przedstawionej przez nią dokumentacji.

WSA uznał, że skarga jest uzasadniona, i uchylił oba postanowienia. Potwierdził, że organy inspekcji były uprawnione, a zarazem zobowiązane, do kontroli zapewnienia przez bank właściwych warunków pracy. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości, ale taka ocena mogła być wyrażona jedynie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zakończonego decyzją, a nie postanowieniem. Merytorycznej oceny wniosku pracownicy banku nie można było dokonać jeszcze przed wszczęciem postępowania, a następnie wydać postanowienia o odmowie jego wszczęcia. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Łd 650/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA