fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Koronawirus: większe dofinansowanie na zatrudnienie chronione z PFRON

Pracodawcy osób niepełnosprawnych zyskają z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych około 350 mln zł rocznie więcej.

Projekt tarczy antykryzysowej przewiduje zwiększenie kwoty bazowej dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Ma to choć częściowo złagodzić pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych pracowników skutki podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia, co jest dla nich bardzo dotkliwe, gdy zatrudniają osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym o szczególnych schorzeniach. Zdaniem rządu ma to jednocześnie wspomóc takich pracodawców w związku z pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej spowodowanym Covid-19.

Po zmianach nastąpi podwyższenie podstawy kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1800 zł do 1950 zł i przy stopniu umiarkowanym z 1125 zł do 1200 zł. Ponadto proponuje się, by dodatek do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach wzrósł z 600 zł do 1200 zł dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i z 600 zł do 900 zł dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Podwyżka dofinansowań ma wejść w życie dopiero od maja.

Przedsiębiorcom, u których funkcjonuje zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, łatwiej wydadzą też zebrane na nim pieniądze, jeśli będzie tego wymagało utrzymanie zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Musi się to jednak odbywać w porozumieniu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przepisy przewidują także utrzymanie w mocy dotychczasowych orzeczeń o niepełnosprawności. Jeśli ich ważność upłynęła przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, co rząd planujena 1 kwietnia, to takie oreczenia zachowają ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawność. Pod warunkiem złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia w tym terminie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA