fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

KOREA EXPO 2017

Import wspierają inwestycje

Fotorzepa, Marta Bogacz
Z roku na rok rośnie wymiana handlowa między Polską a Koreą Południową. W 2016 r. obroty handlowe między dwoma krajami kształtowały się na poziomie 3,9 mld dolarów i były minimalnie wyższe niż w roku 2015.

Eksport polskich produktów do Republiki Korei w tym czasie zwiększył się o 82 mln dolarów, tj. o ponad 16 proc., osiągając prawie 507 mln dolarów. Z kolei import zwiększył się o 2 proc., do 66,5 mln dolarów. W rezultacie w wymianie handlowej Polski z Republiką Korei nastąpiło zmniejszenie deficytu z około -2,9 mld dolarów w 2015 r. do - 2,8 mld dolarów.

Saldo ujemne dla Polski

Polska eksportuje do Korei przede wszystkim wyroby przemysłu elektromaszynowego, wyroby metalurgiczne, wyroby ceramiczne, wyroby przemysłu chemicznego oraz artykuły rolno-spożywcze. Z kolei importujemy z Korei wyroby przemysłu elektromaszynowego, wyroby przemysłu chemicznego oraz wyroby metalurgiczne.

Stan i wartość wymiany handlowej między Polską a Republiką Korei jest m.in. pochodną struktury przemysłowej i struktury eksportu obu gospodarek. Bardzo silne ukierunkowanie Korei na eksport wysoko przetworzonych produktów (elektronika, samochody, AGD i RTV), także na rynki Unii Europejskiej, jest jedną z przyczyn wysokiego ujemnego dla Polski salda bilansu handlowego. Republika Korei od wielu lat należy do grupy krajów o wysokim dodatnim saldzie handlu zagranicznego. Inną przyczyną są dokonane na przestrzeni lat znaczące przemysłowe inwestycje koreańskie w Polsce, rodzące duży import zaopatrzeniowy niezbędny do produkcji.

Zainteresowanie ze strony polskich przedsiębiorców rynkiem koreańskim jako potencjalnym miejscem lokalizacji inwestycji, jest na razie niskie. Głównymi przyczynami tej sytuacji są odległość geograficzna, relatywnie wysokie koszty pracy w Korei i stosunkowo niska penetracja rynku koreańskiego przez polski biznes, a także słaba rozpoznawalność polskich marek wśród koreańskich konsumentów i brak świadomości pośród polskich przedsiębiorców o tym korzyści, jakie niesie za sobą Umowa o Wolnym Handlu (FTA) między UE a Koreą. Jedynymi zidentyfikowanym aktualnie inwestorami na rynku koreańskim są Selena i Towimor. Ta pierwsza to spółka z Wrocławia (sektor chemii budowlanej), posiadająca 30 proc. udziałów w koreańskim przedsiębiorstwie Hanil Corporation. Towimor to spółka z branży okrętowej, która w 2013 r. rozpoczęła w RK inwestycję typu greenfield.

Unia Europejska ma nadwyżkę

Stosunki między Republiką Korei a Unią Europejską opierają się głównie na wymianie gospodarczej. Unia Europejska jest drugim pod względem wielkości obrotów partnerem handlowym Korei Południowej, a łączna wartość obrotów handlowych pomiędzy partnerami wyniosła w 2015 r. ponad 141 mld dolarów. Eksport z Korei do Unii spadł w 2015 r. o 5,4 mld dolarów i wyniósł 66,2 mld dolarów. Jednocześnie o 10 mld dolarów zmalał import z Unii, który wyniósł 75,3 mld dolarów, notując ujemny dla Korei bilans handlowy, przekraczający 9 mld dolarów. Od kilku lat kraje Unii Europejskiej osiągają nadwyżkę w handlu z Koreą. Do największych europejskich partnerów handlowych Korei należą Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy i Holandia.

Największą składową unijnego eksportu były maszyny i sprzęt transportowy, następnie produkty chemiczne oraz różne wyroby przemysłowe. Z Korei Południowej UE importuje przede wszystkim maszyny i sprzęt transportowy, a także wyroby przemysłowe oraz produkty chemiczne.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA