fbTrack
REKLAMA

Inwestycje

UE nie boi się inwestować w polskie startupy

Bez własnych pieniędzy trudno jest w Polsce założyć i rozwijać firmę. Tylko nieliczne pomysły mogą liczyć na wsparcie aniołów biznesu czy funduszy venture capital. Dlatego polskie startupy coraz częściej korzystają z funduszy unijnych. Od kilku lat Unia Europejska odważnie wchodzi w rolę inwestora, żeby pobudzić innowacyjność oraz wesprzeć finansowo badania i rozwój w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Badania prowadzone w Polsce od kilku lat pokazują, że polskie startupy nadal są finansowane głównie ze środków własnych ich właścicieli. Założenie firmy wymaga w pierwszej kolejności sięgnięcia do własnej kieszeni, ewentualnie zapożyczenia się u rodziny i przyjaciół. Niewielu może pozwolić sobie na wzięcie kredytu bankowego na rozwój firmy. Finansowanie własnymi środkami pozwala na organiczny rozwój, daje jednak niewielkie szanse na dynamiczny wzrost czy inwestycje w badania i rozwój. Aby konkurować z amerykańskimi czy azjatyckimi technologiami, firmy z Polski potrzebują większego dostępu do kapitału wysokiego ryzyka, przede wszystkim z zagranicy.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Unia Europejska stworzyła cały ekosystem finansowy, którego zadaniem jest pobudzanie przedsiębiorczości i innowacyjności. Od 2015 roku działa Plan Inwestycyjny dla Europy, w 2018 roku powstał europejski fundusz VentureEU, działa też Europejski Instytut Innowacji i Technologii. W Polsce w ciągu 7 lat (2014-2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania Unia przeznaczy łącznie 77 028,3 mln EUR.

„Długoterminowe perspektywy gospodarcze Polski w dużej mierze zależą od zdolności do przestawienia się z modelu opartego na niskich kosztach pracy na gospodarkę opartą na wiedzy, wytwarzającą zaawansowane produkty i usługi. Zasadniczą rolę w zwiększaniu potencjału wzrostu gospodarczego odgrywają inwestycje w innowacje. Wiele z tych inwestycji otrzymuje unijne wsparcie finansowe, na przykład pomoc dla start-upów, które często mają trudności z uzyskaniem kredytu ze względu na brakującą historię kredytową lub brak możliwości ustanowienia zabezpieczenia kredytu. W kolejnym wieloletnim budżecie UE, rola instrumentów finansowych oferujących takie wsparcie będzie jeszcze większa, co może znacząco ułatwić finansowanie start-upów w Polsce, a w konsekwencji przyczynić się do strukturalnej zmiany polskiej gospodarki – mówi przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce.

Z ankiety przygotowanej przez SW Research we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce wynika, że unijne dotacje, pozyskiwane m.in. poprzez PARP i NCBR, to ważne źródło finansowania startupów w Polsce. Środki pozyskiwane od aniołów biznesu czy funduszy venture capital to zwykle uzupełnienie kapitału unijnego. Jednak sam fakt istnienia funduszy UE nie jest wystarczającą motywacją do założenia firmy.

Programy PARP skierowane do startupów nie zapewniają jedynie finansowania. „Szczególnie na samym początku procesu, gdy z innowacyjnego pomysłu powstaje rentowny projekt biznesowy, bardzo ważne jest wsparcie eksperckie. Znaczenie ma również ułatwiony dostęp do rynku i klientów, stworzenie optymalnego modelu biznesowego, prototypu produktu lub usługi oraz ich rynkowa weryfikacja tj. przetestowanie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych lub w infrastrukturze dużego rynkowego odbiorcy” – wyjaśnia Marcin Seniuk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w PARP.

Takie możliwości oferują w PARP m.in. takie programy inkubacyjne jak „Platformy Startowe dla nowych pomysłów”. Pomyślne ukończenie ich stanowi przepustkę do ubiegania się o bezzwrotną dotację do 1 mln zł na dopracowanie i wdrożenie produktu na rynek.

Startupy dysponujące pomysłami na rozwiązania dla dużego biznesu mogą starać się w PARP o udział w programach akceleracyjnych z udziałem średnich i dużych firm, w tym międzynarodowych korporacji, reprezentujących branże kluczowe i perspektywiczne dla gospodarki. Udział startupu w takim programie to możliwość intensywnej pracy nad pomysłem i produktem we współpracy z potencjalnym odbiorcą technologii i partnerem biznesowym. Udane wdrożenie to najlepsza rekomendacja dla kolejnych klientów. Zwykle pomaga ono startupom ustabilizować sytuację finansową, umożliwiając dalszy rozwój. 

Przedsiębiorcy pytani o przeznaczenie funduszy odpowiadają, że są potrzebne na wszystko – od wynagrodzeń i zakup sprzętu po usługi doradcze. Większość właścicieli startupów przeznacza środki UE na organizację i prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych, które mają na celu ekspansję rynkową, także poza Polską. Zdaniem przedsiębiorców brak zasobów finansowych bardzo ogranicza możliwość informowania o produktach i usługach, a tym samym jest istotną przeszkodą w rozwoju firmy – zwłaszcza że mniej niż połowa startupów w Polsce ma regularne przychody.

O inwestycjach europejskich i kampanii #investEU

 

Celem kampanii informacyjnej dotyczącej inwestycji w Polsce jest zwrócenie uwagi na stymulującą rolę funduszy unijnych, w tym inwestycyjnych kredytów w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy (EFIS). Przygotowana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny strategia ma pobudzić wzrost gospodarczy w całej Unii, zwiększyć liczbę inwestycji w sektorze badań i rozwoju oraz pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom. Tzw. Plan Junckera przyczynił się również do rozwoju infrastruktury i zwiększenia liczby miejsc pracy.

 

Więcej informacji na temat korzyści płynących z inwestycji UE oraz konkretnych projektów realizowanych w Polsce można znaleźć na: http://europa.eu/investeu/home_en

Materiał Promocyjny  

REKLAMA