fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Historia

Polscy konserwatorzy odnawiają zabytki Lwowa

Mozaika J. Mehoffera w katedrze ormiańskiej we Lwowie
Instytut POLONIKA
W tym roku z polskiego budżetu zostanie przeznaczonych ok. 3 mln zł na ratowanie zabytków Lwowa.

Prowadzone prace finansowane będą ze środków Instytutu POLONIKA oraz ministerstwa kultury w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".

- W tym roku, wyjątkowo, pierwsza komisja konserwatorska jest dopiero w lipcu, już po rozpoczęciu niektórych prac konserwatorskich – mówi Piotr Ługowski Instytutu POLONIKA.

Na prace konserwatorskie, realizowane w obwodzie lwowskim, zostanie przeznaczony w tym roku 3,3 mln zł.

Gdzie będą prowadzone prace? Podobnie jak w poprzednich latach Cmentarz Łyczakowski jedna z najważniejszych nekropolii dawnej Rzeczypospolitej pozostanie w obszarze zainteresowania państwa polskiego. Instytut POLONIKA rozpocznie prace przy grobowcu rodziny wybitnego architekta lwowskiego Piotra Tarnawieckiego. W planach jest też odnowienie kaplicy Barczewskich ? mauzoleum rodzinnego wzniesionego w 1887 r. po śmierci fundatora Probusa Włodzimierza Barczewskiego. Ze względu na bardzo zły stan, przeprowadzone zostaną także techniczne prace zabezpieczające kaplicy Krzeczunowiczów. Instytut POLONIKA przeprowadzi także prace ratunkowe piętnastu nagrobków, zniszczonych podczas nawałnicy, która przeszła nad Lwowem w czerwcu tego roku. Na liście znajdują się m.in. nagrobek Julianny z Schabingerów Newater oraz nagrobek Brayerów, Tranklów i Weiglów – oba dłuta Antona Schimsera.

Instytut POLONIKA wspólnie z parafią pw. Świętych Piotra i Pawła, kontynuuje prace przy znajdujących się na sklepieniu nawy głównej freskach autorstwa Franciszka i Sebastiana Ecksteinów. Prace realizowane są przez polsko-ukraiński zespół konserwatorów pod kierownictwem dr Pawła Bolińskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Prace będą też prowadzone w Kościele pw. św. Antoniego we Lwowie. Już w 2019 r. Instytut przystąpił do konserwacji monumentalnych, poprzedzających wejście do świątyni, schodów z rzeźbą Immaculaty. W związku z tym, że konstrukcja podbudowy schodów (która od 1901 r. nie była poddana żadnym pracom konserwatorskim) okazała się w znacznie gorszym stanie technicznym niż pierwotnie przewidywano, prace zostaną ukończone dopiero w tym roku.

Kontynuowany będzie też projekt konserwatorski w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Winnikach. Miejsce to słynęło z cudownego obrazu Matki Bożej Winnickiej pochodzącego najprawdopodobniej z przełomu XVII i XVIII w. i będącego kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W 2019 r. rozpoczął się zaplanowany na kilka lat projekt konserwacji malowideł ściennych, którego celem jest usunięcie skutków wtórnych przemalowań i powojennej dewastacji oraz odtworzenie barokowego wystroju wnętrza kościoła. Prace konserwatorskie będą realizowane w formie warsztatów przez studentów Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie pod kierownictwem dr Pawła Bolińskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

W ramach programu ministra kultury „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" podjęto decyzję o dofinansowaniu 57 zadań, spośród których aż 20 będzie realizowanych w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Tak duża liczba działań będzie możliwa do wykonania dzięki zwiększeniu do 6 609 910 zł pierwotnie zaplanowanego budżetu programu.

Wśród dofinansowanych projektów aż 12 dotyczy obiektów rozmieszczonych na terenie samego Lwowa, a 8 kolejnych zlokalizowanych jest w jego okolicy. Działania te zostały dofinansowane łączną kwotą 1 602 500 zł.

W katedrze łacińskiej (bazylika metropolitalna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie) zrealizowane zostaną prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie „Modlitwa w Ogrójcu"; konserwacja dwóch drewnianych konfesjonałów z XVIII wieku; kruchty zachodniej; witraża „Matka Boża Królowa Aniołów"; nagrobków arcybiskupa Ferdynanda Kickiego oraz Hieronima Sierakowskiego. Z kolei przy kościele pw. Świętych Piotra i Pawła zostaną zrealizowane prace konserwatorskie najcenniejszych elementów fasady, rzeźb oraz detalu architektonicznego. W prezbiterialnej części katedry ormiańskiej we Lwowie podjęte będą interwencyjne działania konserwatorskie przy mozaikach i malowidłach znajdujących się wokół mozaiki autorstwa Józefa Mehoffera.

Kolejny projekt realizowany będzie w Kamienicy Królewskiej w Pałacu Korniakta, gdzie zostaną przeprowadzone prace we wnętrzu sali reprezentacyjnej na pierwszym piętrze w oficynie.

Projekty dofinansowane w ramach programu dotyczą także lwowskich nekropolii. Na cmentarzu Łyczakowskim wykonane będą prace restauratorsko-konserwatorskie m.in. sarkofagu Joanny z Roszkowskich Bogghowund, nagrobków Konstantego Stanka, Iwana Bartoszewskiego, Teresy Kulczyckiej, a także przy dwóch XIX-wiecznych nagrobkach rodziny Dzieduszyckich.

Konserwatorzy pojawią się także na cmentarzu Janowskim, gdzie przeprowadzone będą prace przy grobowcu rodziny Dzięgielowskich oraz grobie rodziny Tomaszewskich.

We Lwowie zostanie przeprowadzona także konserwacja figury św. Floriana znajdującej się na budynku straży pożarnej. Działanie zostanie wykonane w ramach projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego dawnego Województwa Ruskiego".

Polscy konserwatorzy będą prowadzili prace także prace znajdujące się poza granicami tego miasta. Prace zostaną przeprowadzone przy pomnikach: Andzi Kuryłowiczówny, Leonardy Chorzemskiej oraz Eugenji z Łysych Jung w Złoczowie oraz pamiątkowej tablicy Tadeusza Kościuszki w Stryju.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA