fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Historia

Ogólnopolska konferencja naukowa „Solidarność Walcząca 1982–1990”

DZIEŃ 1 – 19.06.2017 r.

8:30–9:00: Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

- dr Kornel Morawiecki (Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Solidarności Walczącej)

- dr Jarosław Szarek (Prezes IPN)

- dr Paweł Skubisz (Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie)

- dr Michał Siedziako / dr Sebastian Ligarski (Oddział IPN w Szczecinie, organizatorzy konferencji)

9:00–11:00: Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności dla działaczy Solidarności Walczącej

11:00–11:30: Przerwa kawowa

11:30–12:45: Sesja wprowadzająca

- dr Grzegorz Waligóra (Oddział IPN we Wrocławiu), Powstanie Solidarności Walczącej

- dr Łukasz Kamiński (Uniwersytet Wrocławski), Rola i miejsce Solidarności Walczącej na opozycyjnej scenie politycznej 1982–1989

- prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (Oddział IPN w Poznaniu / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Myśl polityczna Solidarności Walczącej. Inspiracje – idee – interakcje

- Dyskusja

12:45–13:00: Przerwa kawowa

SESJE RÓWNOLEGŁE

13:00–14:30: Sesja 1

- dr Kamil Dworaczek (Oddział IPN we Wrocławiu), Działalność wydawnicza centrali Solidarności Walczącej

- dr Tadeusz Ruzikowski (Oddział IPN w Warszawie), Wspólnota nie tylko wolnego słowa? Solidarność Walcząca na łamach „CDN-Głos Wolnego Robotnika" Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności"

- prof. dr hab. Mikołaj Iwanow (Uniwersytet Opolski), Solidarność Walcząca: kierunek Wschód

- dr Sebastian Ligarski (Oddział IPN w Szczecinie), Wybory z czerwca 1989 a Solidarność Walcząca

- Dyskusja

13:00–14:30: Sesja 2

- dr Przemysław Gasztold-Seń (Centrala IPN), Ekstremalne formy działalności Solidarności Walczącej – wybrane przykłady

- dr Paweł Piotrowski (Wojskowe Biuro Historyczne), Solidarność Walcząca jako cel działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa

- dr Janusz Borowiec (Oddział IPN w Rzeszowie), Działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa wobec Rzeszowskiego oddziału Solidarności Walczącej

- dr Witold Bagieński (Centrala IPN), Próba wprowadzenia „nielegała" wywiadu PRL w struktury Solidarności Walczącej

- Dyskusja

14:30–15:30: Przerwa obiadowa

15:30–17:00: Sesja 4

- dr Norbert Wójtowicz (Oddział IPN we Wrocławiu), Organizacja Wolna Polska i Grupa Logistycznego Wsparcia Podziemia wobec Solidarności Walczącej

- dr Joanna Pyłat (Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie), Działalność sympatyków Solidarności Walczącej w Wielkiej Brytanii

- dr Dominik Pick (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie), Wsparcie z RFN dla Solidarności Walczącej

- prof. Tytus Jaskułowski (Hannah-Arendt-Institut, Dresden), Skuteczna walka z wrogiem klasowym? Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD wobec Solidarności Walczącej w latach 80. XX wieku. Tezy do dyskusji

- Dyskusja

15:30–17:00: Sesja 5

- Grzegorz Wołk (Centrala IPN), Rywale czy partnerzy w walce o niepodległość? Stosunki pomiędzy Solidarnością Walczącą a Konfederacją Polski Niepodległej

- dr Grzegorz Majchrzak (Centrala IPN), Podziemne Radio Solidarności Walczącej

- dr Witold Bagieński (Centrala IPN), Agent „Regina" i afera z lodówkami, czyli wpadka trójmiejskiej Solidarności Walczącej we wrześniu 1987 r.

- ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej), Solidarność Walcząca w Trójmieście – stan badań

- Dyskusja

17:00–17:15: Przerwa kawowa

17:15–19:00: Panel dyskusyjny z udziałem działaczy Solidarności Walczącej, prowadzenie: Igor Janke

DZIEŃ 2 – 20.06.2017 r.

9:00–10:30: Sesja 6

- prof. dr hab. Wojciech Polak (UMK), Solidarność Walcząca w Toruniu

- dr Zbigniew Bereszyński (Państwowych Instytut Śląski w Opolu), Solidarność Walcząca i Partia Wolności w Opolu w latach 1982–1991

- Łukasz Sołtysik (Oddział IPN we Wrocławiu), Solidarność Walcząca w województwach jeleniogórskim i legnickim

- Katarzyna Kaczorowska (Gazeta Wrocławska), Rozliczenia finansowe Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność" Dolny Śląsk i Solidarności Walczącej

- Dyskusja

10:30–10:45: Przerwa kawowa

10:45–12:00: Sesja 7

- Marcin Tunak (UAM), Aspekt ekologiczny w działalności antysystemowej Solidarności Walczącej w Poznaniu

- dr Przemysław Zwiernik (Oddział IPN w Poznaniu), Solidarność Walcząca w Wielkopolsce – próba podsumowania

- dr Michał Siedziako (Oddział IPN w Szczecinie), Solidarność Walcząca w Szczecinie: geneza i działalność w latach 1986–1990

- Dyskusja

12:00–12:15: Podsumowanie i zamknięcie obrad konferencji

Kontakt z organizatorami:

dr Sebastian Ligarski, sebastian.ligarski@ipn.gov.pl, 91 3129 407

dr Michał Siedziako, michal.siedziako@ipn.gov.pl, 91 3129 415

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA