fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gospodarka

Miasta o współpracy samorządowej

123RF
O współpracy przy realizacji polskiej polityki rozwoju w kontekście projektu „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" eksperci porozmawiają w Poznaniu.

Konferencja podsumowująca projekt „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego" będzie okazją do wymiany doświadczeń i poglądów między samorządowcami.

Związek Miast Polskich realizował projekt we współpracy z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) oraz Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP. To przedsięwzięcie było częścią programu regionalnego Ministerstwa Rozwoju „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" realizowanego ze środków MF EOG.

Miasta wpisały się tym samym w kształtowanie wymiaru terytorialnego polskiej polityki rozwoju regionalnego i europejskiej polityki spójności, a projekt, dzięki swoim produktom wypracowanym w trakcie realizacji, ułatwi skorzystanie z funduszy europejskich dostępnych w latach 2014–2020.

Obok praktycznej pomocy dla samorządów projekt zaowocował stworzeniem wielu diagnoz, raportów oraz narzędzi, które w ramach działań korporacji samorządowych będą szeroko promowane.

– Poznańskie spotkanie pozwoli zaprezentować nasze wspólne dokonania, zarówno Ministerstwu Rozwoju, jak i sobie nawzajem – mówi Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich.

– Pomocą doradczą, szkoleniową i ekspercką w pierwszym etapie (lata 2012–2013) objęliśmy 61 lokalnych partnerstw z terenu całej Polski, spośród których 15 otrzymało granty – mówi Porawski.

Wskazuje, że w drugim etapie (lata 2013–2016) wsparcia udzielono 38 partnerstwom, którym Ministerstwo Rozwoju przyznało dotacje na przygotowanie planów strategicznych. W skład 17 w partnerstw programu regionalnego EOG weszło łącznie 200 jednostek samorządu terytorialnego różnego typu oraz podmiotów społecznych i gospodarczych.

– W debacie, jaką zaplanowaliśmy w drugiej części konferencji, chcemy podjąć temat przyszłości współpracy partnerskiej polskich jednostek samorządu terytorialnego w kontekście strategii odpowiedzialnego rozwoju – zapowiada dyrektor biura Związku Miast Polskich.

Konferencja odbędzie się w Poznaniu 18 października w godzinach 9–16, w hotelu Mercure, ul. Roosevelta 20.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA