fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundacje i stowarzyszenia

O udostępnienie informacji publicznej stowarzyszenie musi zapytać konkretnie

123RF
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi być precyzyjny.

Niesprecyzowane wnioski o informacje, zawierające sformułowania chaotyczne, nielogiczne, wadliwe językowo itp., niepozwalające ustalić treści żądania wnioskodawcy (stowarzyszenia G.), nie stanowią wniosków o informację publiczną.

Tak odpowiedział Naczelny Sąd Administracyjny na skargę obywatela, który poskarżył się na bezczynność prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Chodziło o monitoring społeczny w obszarze stosowania prawa. Stowarzyszenie wnosiło o przekazanie i nadzorowanie wypełnienia imiennych ankiet skierowanych do funkcjonariuszy publicznych w podległych jednostkach organizacyjnych i zwrotne przesłanie dokumentów w oryginale z potwierdzeniem przez prezesa SO Kraków.

Prezes odmówił. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Zdaniem sądu treść pisma wysłana przez stowarzyszenie w żadnym fragmencie nie zawiera konkretnego żądania udostępnienia informacji publicznej. Dotyczy tylko wypełnienia ankiety przez prezesa i przekazania ankiet innym imiennie wymienionym w załącznikach funkcjonariuszom oraz nadzorowania ich wypełnienia. Zdaniem sądu ani część wstępna pisma, ani dalsza nie mają związku z przedmiotem i procedurą udostępnienia informacji publicznej.

Stowarzyszenie złożyło skargę kasacyjną. NSA uznał, że skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Aby reżim ustawy o dostępie do informacji publicznej znalazł zastosowanie, z wniosku musi wynikać, że dotyczy informacji publicznej – uzasadniał NSA. I dodał, że ocena, czy wniosek jej dotyczy, powinna być dokonywana przez pryzmat informacji, o które występuje podmiot. Ich wskazanie musi być na tyle precyzyjne i jasne, aby zakres żądania nie budził wątpliwości.

– Jeżeli wniosek nie spełnia tego standardu, to nie może być traktowany jako wniosek o informację publiczną. W konsekwencji organ nie popada w bezczynność w rozpatrywaniu wniosku.

sygn. akt: I OSK 219/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA