fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wspólne prawo ochronne na znak towarowy dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

Jest już możliwość ubiegania się o wspólne prawo ochronne na znak towarowy także przez podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej. Dotychczas takie uprawnienie przysługiwało jedynie przedsiębiorcom.

1 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa nowelizująca przepisy ustawy z 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (p.w.p.). Wprowadziła kilka ułatwień związanych ze zgłoszeniem i uzyskaniem ochrony na przedmioty własności intelektualnej oraz zmiany, których celem jest m.in. dostosowanie krajowych regulacji do zobowiązań Polski wynikających z zawartych umów międzynarodowych oraz kilku kluczowych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co więcej, wprowadzona zmiana doprecyzowuje przepisy, których stosowanie w dotychczasowym brzmieniu powodowało trudności interpretacyjne.

Listy zgody

Nowe regulacje wprowadzają znacznie szerszy zakres stosowania tzw. listów zgody. W nowym brzmieniu p.w.p. przedsiębiorca będzie mógł uzyskać prawo ochronne na zgłaszane oznaczenie, nawet w sytuacji, gdy zasadniczo koliduje ono z prawem wcześniejszym, np. z identycznym lub podobnym wcześniej zarejestrowanym krajowym lub wspólnotowym znakiem towarowym ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA