fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Nowe prawo 2019: zmiany w montażu i przeglądach tachografów

Fotorzepa, Tomasz Koryszko
Możliwe jest wystąpienie o udzielenie jednego zezwolenia obejmującego zarówno tachografy cyfrowe, jak i analogowe.

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniają się zasady udzielania zezwoleń. Tegoż dnia wchodzą w życie niektóre przepisy ustawy o tachografach. Ujednoliciła ona zasady i tryb postępowania przy udzielaniu zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów. W świetle ustawy o tachografach możliwe będzie składanie wniosku o udzielenie jednego zezwolenia obejmującego zarówno tachografy cyfrowe, jak i analogowe, bez ograniczenia ilości miejsc prowadzenia działalności. Wszystkie zezwolenia będą wydawane na czas nieokreślony.

Uprawnienia technika warsztatu nabyte na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność, pod warunkiem że osoba je posiadająca spełnia określone wymagania.

Jakie? Ustawa wymienia dwa. Po pierwsze, że nie była skazana prawomocnie za przestępstwa określone w ustawie oraz nie jest osobą, której działalność może powodować konflikt interesów. Przez dwa lata od dnia wejścia w życie ustawy technik warsztatu posiadający uprawnienia będzie mógł wykonywać swoje czynności na tachografach cyfrowych na podstawie zaświadczenia wydanego przez prezesa GUM na podstawie dotychczasowych przepisów. W tym okresie technik warsztatu posiadający uprawnienia może wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu technika warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych na podstawie nowych przepisów.

Ustawa o tachografach z 5 lipca 2018 r. ma zwiększyć bezpieczeństwo systemu tachografów poprzez ograniczenie manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia, a także zwiększyć wiarygodność warsztatów wykonujących instalacje, naprawy, sprawdzenia i przeglądy tachografów. Nowe przepisy ograniczają też ryzyko popełniania przez warsztaty oszustw i wystąpienia konfliktów interesów między nim a przewoźnikami drogowymi.

Nowela z 5 lipca 2018 r., DzU z 3 sierpnia 2018 r., poz. 1480

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA