fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jaki wpis na listę wierzytelności przy zarzucie potrącenia

Adobe Stock
Wierzyciel, z jednej strony zakwestionował wzajemną należność upadłego, z drugiej zaś, z ostrożności, podniósł zarzut potrącenia obu wierzytelności. Czy jego należność podlega zatem wpisowi na listę wierzytelności w zgłoszonej wysokości? – pyta czytelnik.

Wierzyciel, który chce skorzystać z prawa potrącenia, składa o tym oświadczenie nie później niż przy zgłoszeniu wierzytelności. Oświadczenie woli w tym zakresie powinno być złożone osobie uprawnionej i poczytuje się, że zostało złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Hipoteza art. 96 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe obejmuje jedynie takie przypadki, gdy w dacie ogłoszenia upadłości, obie wierzytelności potrącane istniały z tego powodu, że żaden z wierzycieli wzajemnych nie skorzystał z prawa potrącenia. Gdy wierzyciel nie skorzystał przed datą ogłoszenia upadłości dłużnika z prawa potrącenia, to po tej dacie oświadczenie w tym zakresie powinien złożyć syndykowi, gdyż upadły, z mocy art. 75 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, traci prawo zarządu oraz możliwość rozporządzania mieniem wchodzącym w skład masy upadłości i korzystania z niego. Upadły nie może więc być adresatem takiego oświadczenia woli wierzyciela. Samo zło...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA