fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Firmy dostaną granty na prowadzenie badań chemicznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyzna dotacje przedsiębiorcom, którzy będą rozwijać nowe produkty i technologie w dziedzinie chemii. Do pozyskania będzie ogółem 120 mln zł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach tzw. działania 1.2 „Sektorowe programy B+R" programu „Inteligentny rozwój". Tym razem chodzi o programy badawcze i rozwojowe związane z sektorem chemicznym (program Innochem). Nabór wniosków będzie prowadzony od 1 lutego do 1 marca 2016r. O wsparcie mają prawo ubiegać się przedsiębiorcy lub ich konsorcja.

Strategiczne obszary badań i rozwoju, czyli te dziedziny, w których ma być rozwijana wiedza, a które mogą zostać objęte wsparciem, zostały wymienione w załączniku nr 3 do regulaminu konkursu. Można wśród nich wymienić: uzdatnianie surowca, pozyskiwanie alternatywnych surowców, rafinacja ropy naftowej i jej produkty, dodatki do paliw i olejów mineralnych, bazowe produkty chemiczne (organiczne i nieorganiczne), nawozy, wielkotonażowe tworzywa polimerowe i dodatki oraz ich produkty, produkty i tworzywa specjalistyczne, tworzywa konstrukcyjne i dodatki wspomagające, środki ochrony roślin i produkty biobójcze, opracowanie i zastosowanie materiałów wysokoprzetworzonych i nanotechnologii, zielona energia, technologie materiałów hybrydowych i kompozytowych, chemiczne aspekty wytwarzania i magazynowania energii.

Każdy z tych obszarów jest scharakteryzowany we wspomnianym załączniku. Przykładowo część „Uzdatnianie surowca" podzielona jest na następujące zagadnienia badawcze:

- dostosowanie surowców do nowych zastosowań (np. technologie dostosowania biogazu, poprzez wykorzystanie zaawansowanych procesów technologicznych, do produkcji wodoru),

- technologie oczyszczania odpadowych/zanieczyszczonych surowców pozwalające na ich zastosowanie w syntezach organicznych i nieorganicznych (np. technologie usuwania metali ciężkich z mineralnych surowców nawozowych),

- zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów powstałych podczas standardowych procesów produkcyjnych (np. nowe lub ulepszone technologie zagospodarowania produktów ubocznych z przerobu ropy naftowej do dalszej obróbki technologicznej w kierunku uzyskania produktów wysokojakościowych).

Należy podkreślić, że w ramach działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania).

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin naboru wniosków, kryteria wyboru projektów, wzory dokumentów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA