fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Likwidacja szkód obciążona VAT

Fotorzepa, Roman Bosiacki
Usługi likwidacji szkód objętych ubezpieczeniem, zlecone do wykonania spółce odrębnej od zakładu ubezpieczeń, nie korzystają z preferencji takich jak same ubezpieczenia.

Tak wynika z wydanej 23 grudnia opinii rzecznika generalnego w toczącej się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE polskiej sprawie. Sama opinia nie ma mocy wiążącej, ale Trybunał często, wydając orzeczenie, kieruje się propozycją rozstrzygnięcia zaprezentowaną przez rzecznika.

Trybunał ma odpowiedzieć na wątpliwości Naczelnego Sądu Administracyjnego, który chce ustalić, czy prowadzenie likwidacji szkód dokonywane w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela przez podmiot trzeci, który nie pozostaje w żadnym stosunku umownym z ubezpieczonym, podlega zwolnieniu z VAT.

Rzecznik proponuje odpowiedź, że takie usługi nie są z VAT zwolnione.

Przepisy o VAT w tym zakresie są dość skomplikowane i niejasne. Zgodnie z polską ustawą o VAT zwolnione są usługi ubezpieczeniowe, reasekuracyjne i związane z nimi usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. Zwolnienie jest ponadto rozszerzone na usługi stanowiące element usługi zwolnionej, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej.

W tym kontekście wydaje się, że wyrok TSUE będzie miał decydujące znaczenie. Tym bardziej że – jak stwierdził rzecznik – dotychczasowe orzecznictwo Trybunału nie daje odpowiedzi na pytanie, czy usługi likwidacji szkód ze zdarzeń ubezpieczeniowych są zwolnione z VAT, jeżeli ubezpieczyciel sam nie wykonuje tego zadania, lecz zleca je podmiotowi trzeciemu.

Rzecznik wskazał, że likwidacja szkód jest zwolniona z VAT, ale gdy dokonuje jej ubezpieczyciel. Gdy na jego zlecenie robi to spółka, która nie jest z klientami ubezpieczyciela związana żadnymi umowami, do wartości takiej usługi trzeba doliczyć VAT.

Zgodnie z opinią takiemu rozstrzygnięciu nie stoi na przeszkodzie zasada neutralności VAT, z której wynika, że firmy powinny mieć możliwość wyboru modelu organizacyjnego, nie narażając się na negatywne skutki podatkowe. Co prawda ubezpieczyciel, jako podatnik zwolniony z VAT, nie odliczy podatku z faktur od firmy likwidującej szkody, ale jest to świadoma decyzja prawodawcy unijnego.

sygnatura akt: C 40/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA