fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Ochotnicze Hufce Pracy: kiedy bez dofinansowania do szkolenia młodocianego pracownika

www.sxc.hu
Komenda ochotniczych hufców pracy nie dostanie dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianego pracownika bez zaświadczeń o pomocy de minimis.

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kilkanaście skarg kasacyjnych w sprawie odmowy przyznania dofinansowania kształcenia młodocianych.

Kłopoty z odzyskaniem pieniędzy miała jedna z wojewódzkich komend ochotniczych hufców pracy. Jej wnioski złożone w 2014 r. miały związek z młodocianymi zatrudnionymi w celu przyuczenia do wykonywania pracy w różnych zawodach. W opisywanej sprawie był to krawiec. Ale szkolenia odbywały się także w celu przyuczenia do zawodu fryzjera czy tynkarza-murarza.

Podstawą wniosku o dofinansowanie kształcenia był art. 70b ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

Prezydent wezwał komendę do uzupełnienia wniosku. Chodziło m.in. o przedstawienie zaświadczeń dotyczących pomocy de minimis otrzymanej w roku ubiegania się oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających. Komenda nie przedstawiła żądanych dokumentów. W tej sytuacji prezydent odmówił dofinansowania.

Wnioskodawca nie zgadzał się z tym rozstrzygnięciem. Powołał się na notatkę urzędową z 16 lipca 2014 r. zawierającą stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wynikało z niej, że refundacja i dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych w działalności prowadzonej przez ochotnicze hufce pracy nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis.

Ta argumentacja nie przekonała samorządowego kolegium odwoławczego. Stwierdziło, że dofinansowanie kosztów kształcenia przysługujące pracodawcom z tytułu umów o pracę z młodocianymi w celu przygotowania zawodowego stanowi pomoc de minimis. W trybie art. 70b ustawy o systemie oświaty pomoc może być bowiem przyznana tylko jako de minimis.

Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. A potem NSA. Przede wszystkim skarżącemu nie udało się przekonać sądu kasacyjnego, że ochotniczych hufców pracy jako jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa nie dotyczą obowiązki w zakresie pomocy de minimis.

Jak podkreślił sędzia NSA Jan Paweł Tarno, przepis art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty jest jednoznaczny. Mówi o pracodawcy. I nieważne, czy jest nim prywatna firma czy podmiot publiczny. Zwłaszcza że jak podkreślał NSA, Skarb Państwa jest również podmiotem, którego dotyczy zasada konkurencji.

Takie samo stanowisko NSA zajął w kilkunastu analogicznych sprawach. We wszystkich uznał, że bez dokumentacji w zakresie pomocy de minimis hufiec nie dostanie dofinansowania. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I OSK 1818/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA