fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne na proinnowacyjne usługi doradcze

123RF
Przedsiębiorcom, wchodzącym w świat nowych lub udoskonalonych produktów, procesów lub technologii, będzie łatwiej się w nim poruszać. Nie zawsze sami będą musieli się zastanawiać, czy ich pomysł jej innowacyjny, jak zadbać o jego ochronę i wprowadzić go do produkcji. Pomogą w tym eksperci, przy czym część ich wynagrodzenia sfinansuje Unia.

Takie jest przynajmniej założenia tzw. działania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP". Jest ono częścią programu „Inteligentny rozwój", a za jego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki niemu, przedsiębiorcy będą mogli kupować usługi doradcze od wybranych instytucji otoczenia biznesu. Chodzi tu o ośrodki, które zgłoszą się do ministerstwa rozwoju i uzyskają status ośrodka akredytowanego. Poszukując usługodawcy trzeba będzie wybrać IOB znajdujący się na takiej liście, co ma zagwarantować odpowiednią jakość tej usługi.

Mikro, mały i średni przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dofinansowanie na realizację proinnowacyjnych usług wspierających go w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji. Proinnowacyjna usługa będzie mogła mieć charakter:

- usługi doradczej w zakresie innowacji w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 oznaczającej: doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,

- usługi wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia oznaczającej: udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Już teraz przedsiębiorcy mogą zapoznać się z dokumentacją konkursową. Przede wszystkim warto zacząć od weryfikacji wspomnianych krajowych inteligentnych specjalizacji i sprawdzić, czy obecna lub planowana działalność firmy mieści się w takim wykazie. Po drugie należy zapoznać się z kryteriami oceny wniosków ustalonymi specjalnie dla działania 2.3.1. To także pozwoli się rozeznać, jakie są szanse na uzyskanie wsparcia finansowego. Wszystkie te dokumenty można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na koniec warto dodać, że najbliższy nabór wniosków będzie prowadzony od 18 stycznia do 18 marca przyszłego roku. Rozstrzygnięcia konkursu można spodziewać się w okolicach czerwca lub lipca.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA