fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Spadkobiercy łatwiej przejmą biznes

123RF
Nowe przepisy ułatwić mają dalsze funkcjonowanie firmy po śmierci osoby, która prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą.

Ministerstwo Rozwoju planuje (w Pakiecie „100 zmian dla firm" opublikowanym 18 listopada), wprowadzenie szeregu ułatwień oraz udogodnień związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Na uwagę zasługują w szczególności nowe propozycje dotyczące sukcesji jednoosobowych działalności gospodarczych. Obecnie w przypadku śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, jego przedsiębiorstwo przestaje istnieć, wygasają przypisane do osoby fizycznej numery NIP i REGON, jak też decyzje, koncesje i licencje, często niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwiązaniu ulegają wszystkie umowy handlowe, również umowy o pracę.

Przedsiębiorca, który pragnie uniknąć powyższych zagrożeń, z którymi zmagać się będą jego spadkobiercy, zmuszony jest do skorzystania z różnych konstrukcji prawnych mających na celu zmianę formy prawnej przedsiębiorstwa.

W takiej sytuacji możliwe jest wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego lub też przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Oba te rozwiązania nie są idealne, pierwsze nie zapewnia pełnej sukcesji administracyjno-prawnej, drugie zaś, z uwagi na duży przeskok związany z kosztami obsługi działalności oraz cechujący się dużym formalizmem jest często omijany przez przedsiębiorców.

Remedium na powyższe problemy ma być rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej, który zakłada m.in.:

- wprowadzenie instytucji przedstawiciela działającego po śmierci przedsiębiorcy, któremu zostanie powierzone prowadzenie spraw przedsiębiorstwa;

- możliwość czasowego posługiwania się w obrocie gospodarczym firmą zmarłego przedsiębiorcy;

- zapewnienie kontynuacji stosunków prywatnoprawnych (co dot. umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę) po śmierci przedsiębiorcy;

- brak wygaśnięcia po śmierci przedsiębiorcy uzyskanych koncesji, licencji i zezwoleń, niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej;

- wprowadzenie ciągłości – po śmierci przedsiębiorcy – rozliczeń podatkowych związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Wprowadzenie wymienionych rozwiązań należy uznać za uzasadnione. Wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oraz ich sukcesorom, albowiem rozwiązują najistotniejsze problemy związane z sukcesją firmy osoby fizycznej. Wprowadzenie takich zmian wraz z odpowiednim zabezpieczeniem dziedziczenia składników majątkowych przedsiębiorstwa z zastosowaniem testamentu windykacyjnego, znacząco uprości wdrożenie skutecznego i niedrogiego modelu sukcesji biznesu osoby fizycznej, z którego prawdopodobnie skorzysta wielu przedsiębiorców. To na razie wstępny projekt założeń, które mogą być trudne do przeforsowania, z uwagi na fakt, iż częściowo przełamują podstawowe zasady prawne (jak, chociażby zasadę indywidualności decyzji administracyjnych). Na konkrety musimy jeszcze poczekać, jednak z pewnością, wprowadzenie powyższych zmian w zaprezentowanej formie, będzie znaczącym wyzwaniem legislacyjnym dla ustawodawcy.

—Mateusz Czakon radca prawny z Kancelarii Marek Płonka i Wspólnicy sp.k.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA