fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak prawidłowo sporządzić protokół z posiedzenia zarządu i rady nadzorczej

123RF
Wprawdzie z żadnego przepisu nie wynika obowiązek sporządzania protokołów z posiedzeń zarządu sp. z o.o., to jednak względy praktyczne przemawiają za potrzebą ich spisania. Właściwie sporządzone protokoły mogą bowiem np. stanowić dowód w przypadku, gdy niezbędne okaże się wykazanie powzięcia danej uchwały.

Najczęściej jest tak, że minimalną treść protokołu określa regulamin zarządu. Wydaje się, że powinien on przynajmniej zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków organu, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz podpisy uczestników. Brak jest przeszkód, aby w protokole zamieścić również dodatkowe informacje, np. dotyczące przebiegu dyskusji nad kolejnymi punktami obrad. Przy czym podkreślić należy, że brak podpisu na protokole któregokolwiek z obecnych na posiedzeniu członków zarządu, a nawet zaniechanie spisania protokołu, nie spowoduje nieważności podjętych uchwał >patrz wzór protokołu z posiedzenia zarządu sp. z o.o.

Z przebiegu posiedzenia rady nadzorczej obowiązkowo sporządza się protokół. Powinien mieć on co najmniej formę pisemną i polegać na zawarciu w jego treści ustaleń poczynionych w toku obrad >patrz wzór protokołu z posie- dzenia rady nadzorczej sp. z o.o. Może b...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA