fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy konsorcjum przetargowe może być nieważne

Prezes UOKiK uznał, że konsorcjum, którego celem jest wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia oraz jego wykonanie, nie stanowi ograniczenia konkurencji, jeśli przedsiębiorcy uczestniczący w tym porozumieniu nie są w stanie samodzielnie uzyskać i wykonać zamówienia
Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Jeśli członkowie konsorcjum samodzielnie spełniają warunki udziału w przetargu, złożenie wspólnej oferty może stanowić naruszenie prawa konkurencji.

Polskie prawo nie zawiera legalnej definicji konsorcjum. Przyjmuje się, że konsorcjum to porozumienie zawarte pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami (np. osobami prawnymi, fizycznymi), w oparciu o zasadę swobody umów. Zgodnie z tą zasadą, wyrażoną w art. 3531 Kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zagadnienia dotyczące zawiązywania konsorcjum są istotne zarówno na tle prawa zamówień publicznych, jak i prawa konkurencji.

Bez dodatkowych warunków

Regulacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) dotycząca konsorcjum jest dość zwięzła. Ustawa Pzp w art. 23 umożliwia złożenie wspólnej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie uzależniając tego prawa od spełnienia dodatkowych warunków. Przepisy Pzp dotyczące pojedynczego wykona...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA