fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Koncesje budowlane pod nadzorem Urzędu Zamówień Publicznych

www.sxc.hu
Urząd Zamówień Publicznych przejmie nadzór nad koncesjami budowlanymi.

Od środy 14 grudnia zmieniają się zasady udzielania zamówień w drodze koncesji na roboty budowlane. Tego dnia wchodzi w życie nowa ustawa. Jej celem jest wdrożenie dyrektywy unijnej ograniczającej niepewność prawną przy udzielaniu koncesji.

Zasadą będzie zawieranie umów koncesji po opublikowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dotyczy to umów o wartości od 30 tys. euro do 5 mln 225 tys. euro. Nowością będzie wymóg wpisywania do Dziennika Urzędowego UE umów koncesji o wartości od 5 mln 225 tys. euro. Przepisy zmieniają też reguły wykluczania wykonawców z postępowania na podobne do określonych w prawie zamówień publicznych. Pojawiają się też przepisy dotyczące bezstronności osób biorących udział w postępowaniu po stronie zamawiającego.

Umowy będą mogły być zawierane co do zasady na pięć lat. Zamiast drogi administracyjnosądowej ustawa wprowadza system z prawa zamówień publicznych, tj. odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi do Sądu Okręgowego.

Kilka przepisów ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

podstawa prawna: ustawa z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane DzU z 29 listopada 2016 r.,poz. 1920

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA