fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zmiana użytkownika wieczystego w toku postępowania aktualizacyjnego

123RF
W okresie oczekiwania na załatwienie wniosku o wpis do księgi wieczystej, osobie, na rzecz której wpis ma nastąpić, przysługują wszystkie uprawnienia wynikające z umowy o przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, które ma być wpisane, oprócz samego prawa. Wypowiedzenie w tym okresie opłaty rocznej i złożenie oferty jej nowej wysokości powinno nastąpić wobec zbywcy.

Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 14 stycznia 2015 r., II CSK 167/14.

Powód domagał się zasądzenia od spółki jawnej nieuiszczonej części opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości w latach 2009–2011. Ustalono, że wspólnikami spółki jawnej są D.P. i T.P. Użytkownikiem nieruchomości był T.P., który 31 października 2008 r. zawarł z pozwaną spółką umowę przeniesienia na nią tego prawa. W tym samym dniu złożony został wniosek o dokonanie wpisu zmiany uprawnionego do księgi wieczystej, 3 listopada 2008 r. w księdze wieczystej wpisana została wzmianka o zawartej umowie, a wpis przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nastąpił 20 stycznia 2009 r.

Równolegle powód wszczął procedurę aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. 25 listopada 2008 r. doręczył T.P. wypowiedzenie na koniec grudnia 2008 r. dotychczasowej wysokości opłaty rocznej i ofertę jej nowej wysokości od 1 stycznia 2009 r.

Sąd okręgowy oddalił powództ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA