fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy wykonawca ma prawo żądać więcej niż wynagrodzenie ryczałtowe

www.sxc.hu

Jestem prezesem zarządu sp. z o.o. W wyniku przetargu nieograniczonego (zamówienie publiczne), podpisałem w imieniu tej spółki z gminą Y umowę o wykonanie robót budowlanych. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe. Zgodnie z SIWZ obejmowało ono wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu kontraktu, w tym również t- pierwotnie w nim nie ujęte (dlatego przed podpisaniem umowy musiałem dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową). W trakcie wykonywania umowy zostały jednak wprowadzone pewne zmiany i uzupełnienia. Uzgodniono je z projektantem i inwestorem. Ich wartość zaś przekracza ryczałt o ok. 80 tys. zł brutto. Czy spółka jako wykonawca może się domagać zapłaty owej dodatkowej sumy?

Zgodnie z art. 632 § 1 k.c. wykluczone jest podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego na żądanie przyjmującego zamówienie, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można by...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA