fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak dogadywać się z zamawiającym w postępowaniu o zamówienie publiczne

www.sxc.hu
Ustalenie form komunikacji zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu o zamówienie publiczne pozwala na jego sprawne przeprowadzenie na każdym z etapów, czyli od momentu publikacji ogłoszenia do podpisania umowy.

Ustawodawca odpowiednio zabezpieczył zarówno interes wykonawców, jak również zamawiającego, dając mu prawo do decyzji o wyborze formy komunikacji. Daje temu wyraz art. 9 ust. 1 p.z.p., zgodnie z którym postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oznacza to, że o ile dla szczególnie wyodrębnionych czynności, w tym oświadczeń woli (tj. złożenia oferty lub podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego) wymagana jest forma pisemna, w pozostałym zakresie zamawiający ma swobodę wyboru formy komunikacji z wykonawcami.

Przygotowanie postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w konkurencyjnych trybach przetargowych na etapie przygotowania obejmuje obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w publikatorach wymienionych w ustawie (w zależności od wartości zamówienia, odpowiednio poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publiczny...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA