fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Klub piłkarski z Barcelony nie otrzymał zgody na rejestrację znaku towarowego

Lionel Messi
AFP
Sąd UE oddalił skargę klubu piłkarskiego z Barcelony, który zamierzał zarejestrować, jako wspólnotowy znak towarowy, kontury swojego herbu.

- Zgłoszony znak towarowy nie pozwala konsumentom na określenie pochodzenia handlowego towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu - stwierdził dzisiaj Sąd Unii Europejskiej (sygn. sprawy: T-615/14).

W kwietniu 2013 r. klub piłkarski z Barcelony wystąpił do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) o zarejestrowanie, w charakterze wspólnotowego znaku towarowego, oznaczenia graficznego mającego kształt swojego herbu w szczególności dla wyrobów z papieru, odzieży i działalności sportowej.

W maju 2014 r. OHIM oddalił zgłoszenie do rejestracji z tego powodu, że owo oznaczenie nie jest w stanie zwrócić uwagi konsumentów na pochodzenie handlowe towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu.

Na tę decyzje klub złożył skargę do Sądu Unii Europejskiej.

W dzisiejszym wyroku Sąd potwierdził, że żadna z cech charakterystycznych analizowanego oznaczenia nie zawiera uderzającego elementu, który mógłby przyciągnąć uwagę konsumentów.

Jego zdaniem, znak towarowy objęty zgłoszeniem byłby bowiem odbierany przez konsumentów jako uproszczona forma i nie pozwalałby im na odróżnienie towarów i usług posiadacza tego znaku od towarów i usług innych przedsiębiorstw.

Sąd podkreślił również, że herby są powszechnie używane w obrocie gospodarczym dla celów czysto dekoracyjnych bez pełnienia przez nie funkcji znaku towarowego.

Analizowane oznaczenie zatem nie posiada charakteru odróżniającego wymaganego przez rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego dla jego zarejestrowania.

Sąd stwierdził również, że klub piłkarski z Barcelony nie wykazał, że to oznaczenie, w następstwie używania, uzyskało charakter odróżniający.

W tych okolicznościach Sąd oddalił w całości skargę klubu piłkarskiego z Barcelony.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA