fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co może wynikać z ewidencji gruntów i budynków

123RF
Ewidencja gruntów i budynków odzwierciedla stan prawny nieruchomości, ale go nie tworzy.

Przez ewidencję gruntów i budynków rozumie się system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach, które nimi władają lub gospodarują. Ewidencja odzwierciedla stan prawny nieruchomości, ale go nie tworzy. Warto przeanalizować, jakie znaczenie ma ewidencja dla właścicieli nieruchomości.

Ewidencja ma walor informacyjny. Odróżnia to ją od ksiąg wieczystych, które wywołują daleko idące skutki prawne. Jednostką ewidencyjną są obręby wyznaczane przez starostę. W obrębach wyznaczane są działki, czyli ciągłe obszary gruntu położone w granicach jednego obrębu, jednorodne pod względem prawnym, wyodrębnione z otoczenia za pomocą linii graficznych. W ewidencji są zawarte dane dotyczące gruntów, budynków, lokali, ale również podmiotów nimi władających. Konkretnie, dane związane z gruntami dotyczą ich położenia, granic, powierzchni, rodzaju użytków, klas gleboznawczy...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA