fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Trybunał Sprawiedliwości UE: Coty mogło zabronić sprzedaży swoich towarów na Amazonie

Adobe Stock
Dostawca artykułów luksusowych może zabronić swym autoryzowanym dystrybutorom sprzedaży tych artykułów poprzez platformy internetowe należące do osób trzecich, takie jak Amazon – orzekł w środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Trybunał zajmował się sprawą niemieckiej spółki Coty, która prowadzi sprzedaż luksusowych artykułów kosmetycznych.

Aby chronić luksusowy wizerunek towarów firma sprzedaje artykuły niektórych ze swych marek za pośrednictwem sieci dystrybucji selektywnej, a mianowicie poprzez autoryzowanych dystrybutorów. Lokale handlowe tych dystrybutorów muszą spełniać szereg wymogów dotyczących otoczenia, wyposażenia i wystroju. Autoryzowani dystrybutorzy są też uprawnieni do sprzedaży wskazanych towarów przez Internet, pod warunkiem że posługują się przy tym własną witryną elektroniczną lub korzystają z nieautoryzowanych platform należących do osób trzecich, jeżeli ich zaangażowanie w sprzedaż nie jest widoczne dla konsumenta. Wyraźnie zakazuje się im natomiast prowadzenia sprzedaży towarów online za pośrednictwem platform należących do osób trzecich, które działają w sposób widoczny dla klientów. Na podstawie tego postanowienia Coty wytoczyła powództwo przeciwko jednemu ze swych autoryzowanych dystrybutorów, spółce Parfümerie Akzente, wnosząc o zakazanie dystrybucji towarów spółki Coty za pośrednictwem platformy „amazon.de".

Wyższy Sąd Regionalny we Frankfucie nad Menem miał jednak wątpliwość, czy takie postanowienie umowne jest dopuszczalne w świetle prawa unijnego w dziedzinie konkurencji, i zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o rozstrzygnięcie tej kwestii.

W ogłoszonym w środę wyroku Trybunał stwierdził, że ustanowiony w prawie Unii zakaz karteli nie sprzeciwia się postanowieniu umownemu, które zakazuje autoryzowanym dystrybutorom działającym w ramach systemu dystrybucji selektywnej artykułów luksusowych, służącego głównie zapewnieniu luksusowego wizerunku takich towarów, korzystania – w celu sprzedaży przez Internet wskazanych towarów, w sposób rozpoznawalny na zewnątrz – z platform należących do osób trzecich. Jak przy tym zaznaczono muszą zostać spełnione następujące warunki: po pierwsze, postanowienie to służy ochronie luksusowego wizerunku owych towarów, po drugie, jest ono ustalone w sposób jednolity i stosowane w sposób niedyskryminacyjny oraz jest ono proporcjonalne do realizowanego celu. Zadaniem niemieckiego sądu będzie więc ustalenie, czy warunki te są spełnione.

- Sporny zakaz włączania przedsiębiorstw trzecich w sprzedaż przez Internet w rozpoznawalny na zewnątrz sposób nie stanowi ani ograniczenia grupy klientów, ani ograniczenia biernej sprzedaży na rzecz konsumentów końcowych, które to ograniczenia z definicji nie mogą korzystać z wyłączenia grupowego ze względu na ryzyko wywierania przez nie poważnych skutków antykonkurencyjnych – wskazano w uzasadnieniu.

Zdaniem TSUE, nie wydaje się także, aby zakaz ten wykraczał poza to, co jest konieczne do ochrony luksusowego wizerunku towarów. - W szczególności, z uwagi na brak stosunku umownego między dostawcą a platformami należącymi do osób trzecich, który umożliwiałby dostawcy egzekwowanie od tych platform przestrzegania wymogów jakościowych, jakie nałożył on na swych autoryzowanych dystrybutorów, przyznanie owym dystrybutorom uprawnienia do korzystania z takich platform pod warunkiem przestrzegania przez te ostatnie ustalonych wcześniej wymogów jakościowych nie można uznać za równie skuteczne co sporny zakaz – wyjaśniono.

Co więcej, w ocenie Trybunału nałożony na autoryzowanych dystrybutorów przez dostawcę towarów luksusowych zakaz korzystania w celu sprzedaży tych produktów przez Internet, w sposób rozpoznawalny na zewnątrz, z platform należących do osób trzecich jest właściwy do ochrony luksusowego wizerunku owych towarów.

Wyrok w sprawie C-230/16 Coty Germany GmbH / Parfümerie Akzente GmbH

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA