fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne dla firm jako bony na doradztwo

123RF
Mikro, małe i średnie firmy działające w Małopolsce i mogące się pochwalić co najmniej dwuletnim okresem stażu na rynku, będą mogły wystąpić o dofinansowanie kosztów zakupu specjalistycznych usług doradczych, służących ich dalszemu rozwojowi.

Taka pomoc oferowana jest w zakresie działania 3.4 „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MSP", poddziałanie 3.4.5 „Bony na doradztwo". Jest ono częścią programu regionalnego województwa małopolskiego. Stąd oferta skierowana jest do przedsiębiorców działających w tym regionie. Łącznie firmy będą mogły pozyskać 8,6 mln zł, przy czym pieniądze to mogą zostać przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie wybranych usług doradczych (eksperckich).

Chodzi o takie wsparcie, które przyczyni się do dalszego rozwoju firmy i jednocześnie będzie odpowiedzią na zidentyfikowane w niej problemy lub na wyzwania, przed którymi stoi lub przyjdzie jej stanąć (np. w wyniku decyzji o rozszerzeniu działalności na nowy rynek). Przykładowo usługi te mogą wiązać się z wprowadzaniem innowacji w firmie, tak produktowych, usługowych, jak i organizacyjnych, ochroną i/lub wykorzystywaniem własności przemysłowej (intelektualnej). Może być to usługa, dzięki której firma będzie mogła pozyskać nowych klientów, albo przysłuży się ona rozwiązaniu problemu sezonowych wahań sprzedaży, czy wreszcie przyczyni się do poprawy efektywności kosztowej działalności firmy. Mówiąc najogólniej usługi te mają podnosić konkurencyjność przedsiębiorców, zwiększać ich potencjał i być dopasowane do potrzeb konkretnych przedsiębiorców.

Zgodnie z regulaminem konkursu, nabór wniosków rozpocznie się z końcem roku, a zakończy 28 lutego przyszłego roku. Zakładany termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2017r. Aplikacje będzie przyjmować Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, które odpowiada za realizację części programu regionalnego skierowanej do przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie www.rpo.malopolska.pl.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA