fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wysokość opłaty od skargi nie musi być taka sama

www.sxc.hu
W zależności od powszechnie stosowanej w danym sądzie praktyki inaczej może być określana wysokość opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie szczegółowego wyliczenia kosztów procesu.

Możliwość wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego uzależniona została od uiszczenia stosownej opłaty. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1025) opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 zł.

Z treści powołanego przepisu wynika, że ustawodawca określił wysokość opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego jedynie w przypadku, gdy orzeczenie takie zostało wydane w ramach rozpoznania wniosku podlegającego stosownej opłacie (np. wniosek o wpis do rejestru). Omawiany przepis nie reguluje natomiast kwestii opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego, w sytuacji gdy wydanie tego orzeczenia nie wymagało uprzedniego opłacenia wniosku. Podobnie rzecz się ma w przypadku skargi na orzeczenie referendarza sądowego, które nie zostało wydane wskutek jakiegokolwiek wniosk...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA