fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawomocne skazanie a zakaz pełnienia funkcji w spółce

123RF
Zatarcie skazania nie ma wpływu na przewidziany w art. 18 § 2 k.s.h. zakaz pełnienia funkcji, nie można bowiem przyjąć w przypadku tej instytucji fikcji, że wyrok skazujący w ogóle nie zapadł. Uchylenie natomiast – w wyniku wznowienia postępowania – prawomocnego wyroku skazującego za popełnienie jednego z przestępstw z art. 18 § 2 k.s.h. powoduje także zniweczenie ex tunc skutków skazania przewidzianych w tym przepisie.

Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 28 maja 2015 r., III CSK 283/14.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki podjęło uchwały o zmianie umowy spółki w zakresie kapitału zakładowego i udziałów. W wyniku tych uchwał udział A.K. (wspólnika i zarazem prezesa zarządu spółki) w kapitale zakładowym obniżył się z 74 proc. do 18 proc. Powód, będący wierzycielem A.K., wniósł o stwierdzenie nieważności tych uchwał.

Zdaniem sądów I i II instancji powództwo zasługiwało na uwzględnienie, gdyż uchwały stanowiły zagrożenie dla możliwości uzyskania przez powoda zaspokojenia jego wierzytelności. Sąd apelacyjny uznał, że nieuzasadniony jest zarzut nieważności postępowania z uwagi na skazanie A.K. w 2008 r. prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z art. 301 § 1 k.k., co z mocy art. 18 § 2 k.s.h. spowodowało, że przestał on być członkiem zarządu spółki, a zatem nie mógł jej reprezentować w sprawie ani udzielić w jej imieniu pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu. Sąd us...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA