fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prezes nie może naruszać dóbr osobistych pracownika

www.sxc.hu
Przełożony, który bezpodstawnie i bezzasadnie narusza dobra osobiste pracownika, szkodzi swojemu pracodawcy.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 22 kwietnia 2015 r. (III PK 157/14).

Powódka była zatrudniona na stanowisku dyrektora handlowego spółki. 21 listopada 2011 r. złożyła pisemny wniosek o rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia stron albo o potraktowanie tego pisma i oferty jako wypowiedzenia. Prezes pozwanej spółki nie zgodził się na porozumienie rozwiązujące stosunek pracy, a ponadto sprzeciwił się „alternatywnemu" wypowiedzeniu umowy o pracę. Ponieważ ostro zareagował, co przejawiało się w szczególności izolacją dyrektorki oraz niemerytoryczną krytyką jej osoby, 1 grudnia 2011 r. powódka złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy na podstawie art. 55 § 11 k.p., zarzucając mu mobbing. Ostatecznie doszło do rozwiązania angażu bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52 k.p., którą poprzedziło stosowne oświadczenie powódki.

Sąd rejonowy sprostował świadectwo pracy z 1 grudnia 2011 r....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA