fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje na tworzenie innowacyjnych produktów i odkrywanie nowych technologii

123RF
Niemal we wszystkich województwach trwają konkursy o unijne pieniądze, w których startować mogą przedsiębiorcy. Przykładowo ci z województw: mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego mogą sięgnąć po środki na prowadzenie badań.

Przedsiębiorcy z wymienionych regionów mogą w tej chwili składać wnioski o dofinansowanie na projekty związane z:

- prowadzeniem badań przemysłowych, czyli takich badań, które służą zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności, dzięki którym opracowane będą nowe produkty, procesy i usługi lub wprowadzone znaczące ulepszenia do już istniejących produktów, procesów i usług,

- eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, które polegają na nabywaniu, łączeniu i wykorzystywaniu aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności np. z dziedziny nauki, technologii czy działalności gospodarczej w celu planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług,

- zakupem wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu, usługi czy technologii.

Oczywiście w zależności od województwa szczegółowy zakres dopuszczalnych projektów oraz cele i rezultaty, jakie powinny zostać osiągnięte dzięki ich realizacji, są nieco inne. Wszystko dlatego, że każdy region posiada własny program operacyjny wraz z jego uszczegółowieniem, gdzie środki dla przedsiębiorców podzielone są na różnorodne działania.

Przykładowo w województwie mazowieckim zarówno mikro, małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa mogą składać aplikacje w ramach konkursu do działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw", rodzaj projektu: „Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych" (konkurs nieprofilowany). W praktyce oznacza to możliwość pozyskania do dwóch mln zł wsparcia na prowadzenia badań i prac rozwojowych w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii. Na dofinansowanie najlepszych projektów zarezerwowano pięć mln euro, a wnioski o wsparcie można składać do 10 stycznia przyszłego roku.

W przypadku województwa śląskiego także realizowane jest działanie o numerze 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach". I podobnie jak na Mazowszu z pieniędzy mogą skorzystać wszystkie firmy bez względu na ich wielkość (w tym wypadku prowadzące działalność na Śląsku). Dopuszczalne są dwa różne rodzaje projektów (których nie wolno jednak łączyć):

- tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej,

- wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Na sfinansowanie projektów, które w największym stopniu sprostają kryteriom wyboru, zarezerwowano przeszło 195 mln zł.

Z kolei mikro, małe i średnie firmy z województwa lubelskiego mogą sięgnąć po bony na innowacje (działanie 1.5), które pozwalają rozliczyć koszty prowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, zakupić ich wyniki w celu wdrożenia w przedsiębiorstwie lub zakupić usługi doradcze w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego. Na sfinansowanie projektów zarezerwowano blisko 12,8 mln zł. Aplikacje wolno składać do końca listopada.

O tym i pozostałych konkursach można dowiedzieć się więcej na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. ©?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA