fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

PPK: Niejasne zasady przystępowania osób w wieku 55-70 lat

Adobe Stock
O ile zasady przystępowania osób w wieku 18-54 są jasne, to istnieją liczne wątpliwości co do warunków partycypacji osób w przedziale wiekowym 55-70 lat.

Ponieważ pracodawcy mają dodatkowe obowiązki informacyjne względem tej grupy oraz grożą im wysokie sankcje w przypadku niezawarcia umowy o prowadzenie PPK (grzywna do 1 000 000 zł), rekomendowane jest ostrożnościowe podejście przy stosowaniu zasad przystępowania do PPK osób w wieku 55-70 lat. W szczególności:

- osoby te, zatrudnione na dzień 1 lipca 2019 r., przystępują do PPK na swój wniosek (inaczej niż w grupie wiekowej 18-54 lata, gdzie zapis jest automatyczny, gdy brak jest rezygnacji),

- nie ma wymogu stażu pracy (inaczej niż w grupie wiekowej 18-54 lata, gdzie co do zasady wymagany jest minimalny trzymiesięczny staż pracy).

Wyjątek!

Powyższe zasady nie znajdują zastosowania dla osób nowozatrudnionych po 1 lipca 2019 r. (w przypadku firm z poziomem zatrudnienia 250+), które wcześniej były zatrudnione przez ten sam podmiot (np. na umowie o pracę, zlecenie) łącznie przez co najmniej 3 miesiące w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień nowego zatrudnienia.

Takie osoby nie przystępują do PPK na wniosek, ale powinny być automatycznie zapisywane przez pracodawcę do PPK, chyba że złożą rezygnację (tak samo jak w grupie wiekowej 18-54 lata, przy czym brak jest obowiązku posiadania trzymiesięcznego stażu pracy po dniu nowego zatrudnienia).

Każdy pracodawca zatrudniający osoby z grupy wiekowej między 55-70 lat powinien:

- sprawdzić status zatrudnienia, czy kwalifikuje się do zgłoszenia automatycznego albo na wniosek,

- zapewnić dodatkową komunikację dedykowaną do tej grupy,

- odpowiednio informować nowozatrudnione osoby o możliwości przystąpienia do PPK bez względu na staż pracy.

Paulina Grotkowska jest adwokatem, Senior Associate, Praktyka Prawa Pracy w Kancelarii Bird & Bird

Kacper Podpłomyk jest radcą prawnym, Associate, Praktyka Banking & Finance

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA