fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje na wzornictwo i promocję branży meblarskiej

Adobe Stock
Od 27 listopada tego roku do 4 stycznia przyszłego roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie kompleksowych projektów poprawiających konkurencyjność i rozpoznawalność firm projektujących i wytwarzających własne meble.

Konkurs ma pozwolić na wyłonienie czterech operatorów, z których każdy będzie mógł liczyć na 2,5 mln zł dofinansowania. Chodzi tutaj o firmy, organizacje lub instytucje mające zaplecze, wiedzę i doświadczenie pozwalające im przygotować, a następnie przeprowadzić kompleksowe projekty wzmacniające pozycję mikro, małych i średnich firm. Jednak nie jakichkolwiek firm, lecz działających w szeroko rozumianej branży meblarskiej. Założenie programu jest następujące: pomóc w nawiązaniu kontaktów, a następnie rozwoju współpracy pomiędzy takimi przedsiębiorcami a światem projektantów, którzy – tworząc dla firm nowe (nowoczesne, oryginalne, wyróżniające się) wzory stołów, krzeseł, łóżek, szaf, komód i innych mebli – przyczynią się do zwiększenia asortymentu, pozwolą zainteresować wyrobami nowych klientów, w konsekwencji zwiększą konkurencyjność tych firm.

Oprócz części związanej z designem i projektowaniem nowych linii mebli i wyposażenia wnętrz, przedsiębiorcy będą mogli liczyć na promocję ich wyrobów. Jak zostało bowiem zauważone, przygotowane projekty mają być kompleksowe. Stąd po stronie operatora (grantobiorcy) obowiązek organizacji wydarzeń promocyjnych, dających szansę zaprezentowania nowych wyrobów, w tym wynajęcia powierzchni wystawienniczej na branżowych targach (ich lista jest ograniczona), z której mogliby skorzystać przedsiębiorcy objęci wsparciem danego operatora.

Projekt grantowy

Jakie dokładnie mają być obowiązki każdego operatora? Zgodnie z regułami konkursu do tego pilotażowego programu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ma prawo dać środki na realizację projektu, który polegać będzie na:

- aktywnej rekrutacji przedsiębiorców z grupy mikro, małych i średnich firm (w tym organizacji minimum jednego tzw. wydarzenia networkingowego dla potencjalnych uczestników – przedsiębiorców oraz projektantów, zawierającego działania edukacyjne na temat wykorzystania dizajnu w budowaniu wartości przedsiębiorcy, prezentację studiów przypadku polskich przedsiębiorców w tym zakresie i działania animujące współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i projektantami),

- wyświadczeniu usługi opracowania nowego projektu wzorniczego, na rzecz co najmniej 10 przedsiębiorców biorących udział w projekcie (zakwalifikowanych przez operatora),

- wyświadczeniu usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej (usługi doradcze), jeśli usługa taka towarzyszyć będzie usłudze opracowania nowego projektu wzorniczego i będzie związana z rozwojem działalności gospodarczej opartej o ten nowy projekt wzorniczy, a dotyczącej np. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, rozpoznania w zakresie trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i dystrybucji zaprojektowanych mebli,

- zapewnieniu udziału przedsiębiorców, dla których wykonano nowy projekt, w targach branżowych, w celu zaprezentowania nowych mebli na wspólnym stoisku dla wszystkich przedsiębiorców biorących udział w projekcie danego grantobiorcy (operatora),

- organizacji wydarzenia podsumowującego realizację procesów projektowych, na której zaprezentowane zostaną powstałe w wyniku projektu meble oraz ich producenci i projektanci,

- aktywnej promocji projektu, w tym wyprodukowaniu filmu (zrealizowanego profesjonalnym sprzętem filmowym w jakości co najmniej Full HD), na podstawie scenariusza, który udokumentuje przeprowadzone procesy projektowania mebli w celu promocji podejścia projektowego wśród innych producentów mebli.

Tylko dla małych i średnich

Grupę docelową, czyli korzystającą pośrednio z unijnego dofinansowania projektu, mogą stanowić wyłącznie przedsiębiorcy sektora MSP, zajmujący się seryjną produkcją mebli, którzy do dnia zawarcia umowy z grantobiorcą (operatorem) nie zatrudniali oraz nie korzystali z usług profesjonalnych projektantów mebli, nie wyprodukowali kolekcji mebli stworzonej przez profesjonalnego projektanta na rzecz tego przedsiębiorcy oraz posiadają własne zaplecze produkcyjne i możliwości wdrożeniowe nowego wzoru.

Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi na potrzeby omawianego programu (pilotażu), pod pojęciem profesjonalnego projektanta należy rozumieć osobę, która posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum trzy projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne). W ramach projektu jeden projektant może świadczyć usługi projektowe tylko dla jednego przedsiębiorcy.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.koltuniak@rp.pl

Proces projektowy, czyli korzyści dla firm

Najistotniejsze dla firmy biorącej udział w całym projekcie może być przejście procesu projektowego. To szansa, aby na przedsiębiorstwo – jego potencjał, zaplecze, dotychczasowe wzornictwo, wizję rozwoju spojrzała osoba z zewnątrz, podzieliła się swoimi spostrzeżeniami, zaproponowała nowe rozwiązania, w efekcie których firma mogłaby uzyskać nowy produkt. Wszystko dlatego, że proces projektowy – na potrzeby programu – to proces prowadzony przez dizajn menedżera (osoba odpowiedzialna za zarządzanie procesami projektowymi i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz nowych produktów na rynek. Dizajn menedżer ma także zajmować się tworzeniem strategii biznesowych w oparciu o wzornictwo) i profesjonalnego projektanta, składający się co najmniej z następujących faz:

- analizy (analiza potencjału przedsiębiorcy, analiza konkurencji, analiza trendów adekwatnych dla obszarów istotnych dla danego przedsiębiorcy, analiza potrzeb użytkownika końcowego),

- syntezy wyzwania projektowego (opracowanie briefu projektowego, opracowanie kierunków projektowych),

- stworzenia rozwiązania oraz prototypowania (opracowanie prototypu oraz dokumentacji technologicznej niezbędnej do wprowadzenia mebla w rozumieniu jeden produkt/sztuka, np. jedno krzesło, jedna szafa itp. albo jeden zestaw/komplet/kompozycja kilku bryłowa, np. kanapa modułowa, stół z krzesłami, meblościanka itp.) do produkcji we współpracy z technologiem/konstruktorem przedsiębiorcy.

Ile na jednego przedsiębiorcę

Maksymalna wartość pomocy de minimis przyznawana przez grantobiorcę jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 170 tys. zł i maksymalnie powinna stanowić 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Grantobiorca jest zobowiązany do pozyskania od przedsiębiorcy środków na pokrycie kosztów wkładu własnego. Wkład własny nie jest objęty pomocą de minimis. Należy podkreślić, że koszt zbudowania prototypu nie jest kosztem kwalifikowanym i nie może jednocześnie stanowić wkładu własnego przedsiębiorcy.

Natomiast koszty kwalifikowane to przede wszystkim te związane z usługami projektowymi i doradczymi, a także mieszczą się w nich wydatki wynikające m.in. z:

- podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

- transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,

- rezerwacji miejsca wystawowego na targach,

- opłaty rejestracyjnej za udział w targach,

- organizacji stoiska wystawowego na targach,

- wpisu do katalogu targowego,

- reklamy w mediach targowych.

Zgodnie z regulaminem programu, jeden przedsiębiorca może uzyskać pomoc de minimis w ramach opisywanego programu tylko raz i tylko od jednego operatora.

Lista imprez targowych kwalifikowanych w programie „Granty na dizajn"

- Maison & Objet, Paryż, Francja – styczeń,

- January Furniture Show, Birmingham, Wielka Brytania – styczeń,

- IMM Cologne, Niemcy – styczeń,

- Ambiente – Messe Frankfurt, Niemcy – luty,

- Stockholm Furniture and Light Fair, Szwecja – luty,

- Międzynarodowe Targi Mebli w Poznaniu – marzec,

- Saloni Mediolan, Włochy – kwiecień,

- Northmodern - Kopenhaga, Dania – sierpień,

- Maison & Objet, Paryż, Francja – wrzesień,

- 100 proc. Design, Londyn, Wielka Brytania – wrzesień,

- M.O.W. Bad Salzuflen, Niemcy – wrzesień,

- Targi wnętrz, Warsaw Home Expo, Nadarzyn – październik,

- Orgatec, Kolonia, Niemcy – październik.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA