fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wzajemne świadczenie i nieważna umowa

123RF
Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę jest niezależne od świadomości uprawnionego co do nieważności czynności prawnej stanowiącej podstawę świadczenia.

Gdy strony zawarły umowę, na podstawie której dokonały na swoją rzecz wzajemnych świadczeń, a następnie taka czynność została uznana za nieważną, każda z nich jest uprawniona do żądania zwrotu na jej rzecz świadczenia dokonanego w wykonaniu takiej nieważnej czynności.

W tej sytuacji świadczenie strony jest traktowane jako nienależyte, które należy do kategorii zobowiązań bezterminowych, w których dla ustalonego określenia terminu wykonania zobowiązania (spełnienia świadczenia) niezbędne jest wezwanie dłużnika przez wierzyciela (art. 455 kodeksu cywilnego).

Czytaj także: Rozliczenia z bankiem po stwierdzeniu nieważności „umowy frankowej"

Bieg terminu przedawnienia roszczeń bezterminowych obejmujących zwrot nienależycie spełnionego świadczenia ( art. 410 § 1 k.c.) rozpoczyna się od daty, w której roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby wierzyciel wezwał dłużnika do wykonania zobowiązania w najwcześniej możliwym terminie (art. 120 § 1 zd. 2 k.c. w zw....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA