fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje na projekty szkoleniowe i doradcze dla niedużych firm ze Śląska

123RF
„Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa" to nazwa działania 8.2.3 programu województwa śląskiego. Od 20 listopada do 29 grudnia wyspecjalizowane firmy doradcze, instytucje szkoleniowe i organizacje typu IOB mogą powalczyć o wsparcie z jego środków.

A chodzi o przygotowanie, a następnie realizację na rzecz mikro, małych lub średnich przedsiębiorców projektów szkoleniowych i doradczych, ściśle związanych z ich rozwojem i dopasowanych do ich realnych potrzeb.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, chociaż nie dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. W szczególności zainteresowane pozyskaniem dofinansowania mogą być instytucje otoczenia biznesu, czyli podmioty działające na rzecz rozwoju firm i przedsiębiorczości, różnego rodzaju instytucje szkoleniowe oraz firmy konsultingowe i doradcze.

Zasadniczo dotacje mogą zostać przyznane na dwa rodzaje projektów. Pierwszy wiąże się z dostarczaniem usług rozwojowych, doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej). Drugi rodzaj projektu to wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców. Można więc powiedzieć, że muszą to być szkolenia szyte na miarę, dopasowane do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa lub stanowiska pracy.

Ponieważ za tę część programu regionalnego odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, to on jest formalnym autorem ogłoszenia o uruchomieniu konkursu i on także przyjmuje wnioski o dofinansowanie. A będzie to robić w okresie od 20 listopada do 29 grudnia. Później nastąpi ich weryfikacja oraz ocena pod kątem kryteriów formalnych oraz merytorycznych. Wyniki konkursu mają być znane w połowie przyszłego roku.

Więcej informacji o naborze, w tym regulamin konkursu, wytyczne, wzory dokumentów, wykaz kryteriów służących ocenie zgłaszanych pomysłów można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl.   —mgk

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA