fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Firmy obawiają się nowych uprawnień prezesa UOKiK

UOKiK
UOKiK
Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Urząd będzie mógł żądać usunięcia domeny internetowej, a jej właściciel nie będzie miał się jak odwołać. UOKiK twierdzi, że strach nie ma podstaw.

Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o konkurencji i konsumentach. Przyznaje ona nowe kompetencje prezesowi UOKiK.

Projekt implementuje unijne rozporządzenie nr 2017/2394 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów.

Z proponowanych przepisów wynika, że jeżeli pojawią się zastrzeżenia do działalności firmy prowadzącej stronę internetową, prezes UOKiK może nakazać decyzją administracyjną: zamieszczenie ostrzeżenia dla konsumentów, usunięcie treści, ograniczenie dostępu, wyłączenie interfejsu internetowego lub nawet usunięcie domeny internetowej.

Nie wszystkim proponowane rozwiązania się podobają. Konfederacja Lewiatan uważa, że są niebezpieczne.

– Przepis dotyczący wystąpień prezesa UOKIK nie zawiera żadnych przesłanek. Pracownicy UOKiK będą mogli wejść np. do redakcji gazety lub siedziby firmy i nakazać zamknięcie strony internetowej, i to bez wszczynania postępowania. Nawet jeżeli prezes UOKIK wybierze drugą możliwość – nakazanie usunięcia strony internetowej w drodze decyzji administracyjnej – to ta decyzja będzie miała skutek natychmiastowy. Na wystąpienia prezesa UOKiK nie przysługuje żadne odwołanie. Firma nie może się bronić – tłumaczy Aleksandra Musielak z Konfederacji Lewiatan.

Jej zdaniem unijne rozporządzenie nie idzie tak daleko, jak polski projekt. – Z rozporządzenia wynika, że uprawnienia dotyczące domen mają służyć UOKiK jedynie „w przypadku braku innych skutecznych środków, które mogą doprowadzić do zaprzestania lub zakazania naruszenia objętego niniejszym rozporządzeniem oraz w celu zapobieżenia ryzyku wyrządzenia poważnych szkód zbiorowym interesom konsumentów" (art. 9 ust. 4 lit. g rozporządzenia CPC). Sformułowania rozporządzenia podkreślają więc może nie wyjątkowość, ale szczególny, uzależniony od wskazanych okoliczności, charakter środków. W projekcie polskiej ustawy tak nie jest. Można zamknąć stronę internetową, nie prowadząc wcześniej żadnego postępowania – wyjaśnia Aleksandra Musielak.

Prezes UOKiK jest innego zdania. Uspokaja. Według niego tego typu zarzuty nie mają żadnych podstaw. Twierdzi, że możliwość blokowania stron internetowych wynika z przepisów rozporządzenia nr 2017/2394.

Jak tłumaczy, blokowanie strony będzie możliwe, gdy pojawi się zagrożenie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, i będzie orzekane w decyzji – tymczasowej lub kończącej postępowanie administracyjne. Decyzja tymczasowa jest rozwiązaniem stosowanym w wyjątkowych sytuacjach, aby np. zapobiec poważnym stratom finansowym konsumentów. Od każdej decyzji prezesa UOKiK przysługuje odwołanie. Co więcej, w przypadku decyzji tymczasowej Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów musi je rozpatrzyć w trybie przyspieszonym, czyli w ciągu dwóch miesięcy.

Oznacza to, że blokowanie strony to rozwiązanie przygotowane wyłącznie do walki z najpoważniejszymi oszustami, którzy wykorzystując handel elektroniczny, bardzo szybko mogą doprowadzić do ogromnych strat finansowych wielu nieświadomych klientów, także prowadząc działalność w Polsce spoza terytorium UE.

Zgodnie z aktualną wersją projektu UOKiK będzie mógł skierować tzw. wystąpienie miękkie i wskazać przedsiębiorcy np. na konieczność usunięcia treści zamieszczonych na stronie internetowej, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Postępowanie, decyzja tymczasowa, administracyjna, wystąpienia miękkie i rygor natychmiastowej wykonalności funkcjonują w obecnie obowiązujących przepisach, więc projekt nic w tym zakresie nie zmienia. Nowością będzie rejestr stron blokowanych – będzie jawny, by konsumenci mogli sprawdzić, czy nie są ofiarami przestępstwa, i szybko zareagować.

Etap legislacyjny: uzgodnienia

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA