fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje dla pomagających bezrobotnym

Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych to nazwa tzw. działania 8.3.1, które jest częścią łódzkiego programu regionalnego na lata 2014-2020. Ogłoszony właśnie konkurs ma wyłonić firmy i instytucje, które będą pomagać w zakładaniu nowych firm.

Celem działania jest wzrost poziomu przedsiębiorczości, a w konsekwencji zmniejszenie problemu bezrobocia. W związku z tym i istota realizowanych projektów, tych które mogą liczyć na unijne wsparcie, jest bardzo klarowna. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie, mają szkolić osoby – potencjalnych przedsiębiorców, udzielać im porad w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wreszcie udzielać im bezzwrotnego wsparcia na samo założenie firmy.

Później mają wspierać początkujących przedsiębiorców na pierwszym, zwykle najtrudniejszym etapie działalności. To wsparcie także może mieć charakter zarówno doradczy jak i finansowy (poprzez tzw. pomoc pomostową).

O dofinansowanie, zgodnie z regułami działania 8.3.1 mogą ubiegać się właściwie wszystkie podmioty i osoby, gwarantujące sprawne i efektywne przeprowadzenie opisanych projektów. Literalnie z takiej możliwości wyłączone są w zasadzie tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub oświatowej. Natomiast tzw. grupę docelową, czyli tę, do której będzie adresowane wsparcie, mają tworzyć osoby, którym jest najtrudniej odnaleźć się na rynku pracy. Projekty szkoleniowo-doradcze powinny być więc kierowane m.in. do osób po 50 roku życia, do osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach.

Wnioski o dofinansowanie, które przyjmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, będzie można składać w terminie 16 – 27 listopada.

Więcej informacji o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie www.wuplodz.praca.gov.pl.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA